ЗАСЕДАНИЯ НА АВИК – ЛОВЕЧ

Дата на публикуване: 21.12.2022 14:50

2022 г.


 

Работна среща между Областен управител на област Ловеч, представители на общините, членове на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и представители на „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочена за 13.12.2022 г., 16:00 ч.

1 Покана до общините
2 Дневен ред среща ВиК 13-12-2022
3 Протокол 13-12-2022 

Извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 15.08.2022 г. от 11:00 ч.

1 Покана до общините и общинските съвети (публикувано на 1.07.2022 г. в 14 ч.)
2 Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ (публикувано на 1.07.2022 г. в 14 ч.)
3 Дневен ред (публикувано на 1.07.2022 г. в 14 ч.)
4 Отчет за дейността на АВиК-гр.Ловеч за 2021 г. (публикувано на 1.07.2022 г. в 14 ч.)
5 Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК-гр.Ловеч за 2021 г. и обосновка (публикувано на 1.07.2022 г. в 14 ч.)
6 Проект на бюджет на АВиК-гр.Ловеч за 2022 г. и обосновка (публикувано на 1.07.2022 г. в 14 ч.)
7 Списък на получените мандати от членовете на АВиК-Ловеч (публикувано на 19.08.2022 г. в 11 ч.)


 

Редовно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 18.04.2022 г. от 11:00 часа

1 Покана до общините и общинските съвети (публикувано на 16.03.2022 г. в 8 ч.)
2 Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ (публикувано на 16.03.2022 г. в 8 ч.)
3 Отчет за дейността на АВиК-гр.Ловеч за 2021 г. (публикувано на 16.03.2022 г. в 8 ч.)
4 Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК-гр.Ловеч за 2021 г. и обосновка (публикувано на 16.03.2022 г. в 8 ч.)
5 Проект на бюджет на АВиК-гр.Ловеч за 2022 г. и обосновка (публикувано на 16.03.2022 г. в 8 ч.)
6.1 Model bp 2022-2026_ViK Lovech_vers. 25-02-2022 (публикувано на 16.03.2022 г. в 8 ч.)
6.2 BP_2022-2026_ViK Lovech_rev_25-05-2022 (публикувано на 16.03.2022 г. в 8 ч.)
6.3 Писма от ВиК и МРРБ (публикувано на 16.03.2022 г. в 8 ч.)
7 Списък на получените мандати от членовете на АВиК-Ловеч (публикувано на 27.04.2022 г. в 13 ч.)
8.1 Протокол от редовно заседание на Общото събрание на АВиК-Ловеч (публикувано на 27.04.2022 г. в 13 ч.)
8.2 Становище на ОбС Ловеч (публикувано на 28.04.2022 г. в 16 ч.)
9 Коригиран протокол от редовно заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч (публикувано на 4.05.2022 г. в 17 ч.)2021 г.

 

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 10.12.2021 г. от 11:00 часа

1 Покана до общините и общинските съвети (публикувано на 17.11.2021 г. в 11 ч.)
2 Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ (публикувано на 17.11.2021 г. в 11 ч.)
3 Коригирани проекти на договори за доставка и покупка на питейна вода (публикувано на 17.11.2021 г. в 11 ч.)
4 Списък с мандати (публикуван на 10.12.2021 г. в 17 ч.)
5 Протокол от проведеното на 10.12.2021 г. извънредно присъствено
заседание на Общото събрание на АВиК – гр. Ловеч (публикуван на 10.12.2021 г. в 17 ч.)


 

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 09.08.2021 г. от 11:00 часа (отложено за 23.08.2021 г. ,като заседанието ще бъде неприсъствено)

1 Покана до общините и общинските съвети (публикувано на 09.07.2021 г. в 10 ч.)
Покана за 23.08.2021 г. (публикувана на 10.08.2021 г. в 14 ч.)
2 Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ (публикувано на 09.07.2021 г. в 10 ч.)
Писмо за мандати за 23.08.2021 г. (публикувано на 10.08.2021 г. в 14 ч.)
3 Бизнес план на ВиК АД – гр. Ловеч за 2022 – 2026 г.(публикувано на 09.07.2021 г. в 10 ч.)
4 Списък на получените мандати от членовете на Асоциацията, съгласно разпоредбите на чл. 12а, ал. 2 от Правилника (публикуван на 26.08.2021 г. в 13 ч.)
5 Протокол № 3 от извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч (публикуван на 26.08.2021 г. в 13 ч.)


 

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 16.07.2021 г. от 11:00 часа

1 Покана до общините и общинските съвети (публикувано на 15.06.2021 г. в 15 ч.)
2 Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ (публикувано на 15.06.2021 г. в 15 ч.)
3 Проект на бюджет за 2022 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и писмена обосновка към него, както и размера на дължимата вноска от всяка община (публикувано на 15.06.2021 г. в 15 ч.)
4 Проект на договор за доставка на питейна вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен от водоснабдителни системи „Черни Осъм“ и „Златна Панега“
5 Проект на договор за доставка на питейна вода на „ВиК Стенето“ ЕООД – гр. Троян от водоснабдителни системи „Черни Осъм“, „Топля“ и „Априлци“
6 Проект на договор за покупка на питейна вода от „ВиК“ ООД – гр. Габрово от водоснабдителна система „Стоките“ чрез магистрален водопровод „Видима – ПСПВ Стоките“
7 Проект на договор за покупка на питейна вода от „ВиК Стенето“ ЕООД – гр. Троян от водоснабдителна група „Черни Осъм“ и водоснабдителна система с. Орешак за Драшкова поляна
 

Редовно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 18.02.2021 г. от 11:00 часа

1 Покана до общините и общинските съвети (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.)
2 Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.)
3 Отчет за дейността на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч за 2020 г. (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.)
4 Отчет за изпълнение на бюджет за 2020 г. на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч и писмена обосновка към него (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.)
5 Бюджет за 2021 г. на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.) и писмена обосновка към него (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.)
6 Протокол

Наименование Брой тегления
3-Протокол РС 13-12-2022-п.pdf 18 Изтегли документ с име "3-Протокол РС 13-12-2022-п.pdf"
2-Дневен ред среща ВиК 13-12-2022.pdf 16 Изтегли документ с име "2-Дневен ред среща ВиК 13-12-2022.pdf"
1-Покана до общините за среща 13-12-2022-п.pdf 19 Изтегли документ с име "1-Покана до общините за среща 13-12-2022-п.pdf"
7-Списък на получените мандати от членовете на АВиК-гр. Ловеч 15-08-2022.pdf 358 Изтегли документ с име "7-Списък на получените мандати от членовете на АВиК-гр. Ловеч 15-08-2022.pdf"
6-Проект на бюджет за 2023 г на АВиК - Ловеч и писмена обосновка към него 15-08-2022.pdf 546 Изтегли документ с име "6-Проект на бюджет за 2023 г на АВиК - Ловеч и писмена обосновка към него 15-08-2022.pdf"
5-Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК-Ловеч за 2021 г и обосновка 15-08-2022.pdf 613 Изтегли документ с име "5-Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК-Ловеч за 2021 г и обосновка 15-08-2022.pdf"
2-Писмо за мандати на Председателя до МРРБ и МОСВ 15-08-2022.pdf 363 Изтегли документ с име "2-Писмо за мандати на Председателя до МРРБ и МОСВ 15-08-2022.pdf"
3-Дневен ред 15-08-2022.pdf 699 Изтегли документ с име "3-Дневен ред 15-08-2022.pdf"
4-Отчет за дейността на АВиК-Ловеч за 2021 г 15-08-2022.pdf 610 Изтегли документ с име "4-Отчет за дейността на АВиК-Ловеч за 2021 г 15-08-2022.pdf"
1-Покана до общините и общинските съвети 15-08-2022.pdf 836 Изтегли документ с име "1-Покана до общините и общинските съвети 15-08-2022.pdf"
9-Коригиран протокол от редовно заседание на Общото събрание на АВиК-Ловеч.pdf 627 Изтегли документ с име "9-Коригиран протокол от редовно заседание на Общото събрание на АВиК-Ловеч.pdf"
8-Становище ОбС Ловеч.pdf 1001 Изтегли документ с име "8-Становище ОбС Ловеч.pdf"
7-Списък на получените мандати от членовете на АВиК-Ловеч 18-04-2022.pdf 973 Изтегли документ с име "7-Списък на получените мандати от членовете на АВиК-Ловеч 18-04-2022.pdf"
8-Протокол от редовно заседание на Общото събрание на АВиК-Ловеч 18-04-2022.pdf 891 Изтегли документ с име "8-Протокол от редовно заседание на Общото събрание на АВиК-Ловеч 18-04-2022.pdf"
3-Отчет за дейността на АВиК-Ловеч за 2021 г.pdf 1043 Изтегли документ с име "3-Отчет за дейността на АВиК-Ловеч за 2021 г.pdf"
6-1-Model bp 2022-2026_ViK Lovech_vers_25-02-2022.xls 958 Изтегли документ с име "6-1-Model bp 2022-2026_ViK Lovech_vers_25-02-2022.xls"
5-Проект на бюджет на АВиК-Ловеч за 2022 г и обосновка.pdf 1334 Изтегли документ с име "5-Проект на бюджет на АВиК-Ловеч за 2022 г и обосновка.pdf"
6-2-BP_2022-2026_ViK Lovech_rev_25-05-2022.docx 1117 Изтегли документ с име "6-2-BP_2022-2026_ViK Lovech_rev_25-05-2022.docx"
4-Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК-Ловеч за 2021 г и обосновка.pdf 746 Изтегли документ с име "4-Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК-Ловеч за 2021 г и обосновка.pdf"
6-3-Писма от ВиК и МРРБ.pdf 1119 Изтегли документ с име "6-3-Писма от ВиК и МРРБ.pdf"
2-Писмо за мандати на Председателя до МРРБ и МОСВ 18-04-2022.pdf 1047 Изтегли документ с име "2-Писмо за мандати на Председателя до МРРБ и МОСВ 18-04-2022.pdf"
1-Покана до общините и общинските съвети 18-04-2022.pdf 1334 Изтегли документ с име "1-Покана до общините и общинските съвети 18-04-2022.pdf"
4-Списък мандати 10-12-2021.pdf 1242 Изтегли документ с име "4-Списък мандати 10-12-2021.pdf"
5-Протокол 10-12-2021.pdf 1340 Изтегли документ с име "5-Протокол 10-12-2021.pdf"
4-Коригиран Бизнес план на ВиК АД - гр. Ловеч 2022-2026 г.rar 1136 Изтегли документ с име "4-Коригиран Бизнес план на ВиК АД - гр. Ловеч 2022-2026 г.rar"
3-Коригирани проекти на договори за доставка и покупка на питейна вода.rar 1095 Изтегли документ с име "3-Коригирани проекти на договори за доставка и покупка на питейна вода.rar"
2-Писмо за мандати на Председателя до МРРБ и МОСВ 10-12-2021.pdf 1429 Изтегли документ с име "2-Писмо за мандати на Председателя до МРРБ и МОСВ 10-12-2021.pdf"
1-Покана до общините и общинските съвети 10-12-2021.pdf 1392 Изтегли документ с име "1-Покана до общините и общинските съвети 10-12-2021.pdf"
Протокол 23-08-2021.pdf 984 Изтегли документ с име "Протокол 23-08-2021.pdf"
списък мандати 23-08-2021.pdf 1425 Изтегли документ с име "списък мандати 23-08-2021.pdf"
Мандат-МРРБ - отлагане.pdf 1206 Изтегли документ с име "Мандат-МРРБ - отлагане.pdf"
ПОКАНА-кметове-ОТЛАГАНЕ.pdf 1367 Изтегли документ с име "ПОКАНА-кметове-ОТЛАГАНЕ.pdf"
Бизнес план на ВиК АД – гр. Ловеч за 2022 – 2026 г..rar 1388 Изтегли документ с име "Бизнес план на ВиК АД – гр. Ловеч за 2022 – 2026 г..rar"
Покана до общините и общинските съвети за 09.08.2021.pdf 1315 Изтегли документ с име "Покана до общините и общинските съвети за 09.08.2021.pdf"
Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ за 09.08.2021.pdf 1237 Изтегли документ с име "Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ за 09.08.2021.pdf"
3-ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022.pdf 1429 Изтегли документ с име "3-ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022.pdf"
3-Обосновка пр. БЮДЖЕТ 2022.pdf 950 Изтегли документ с име "3-Обосновка пр. БЮДЖЕТ 2022.pdf"
2-Мандат-МРРБ-юни-2021.pdf 1607 Изтегли документ с име "2-Мандат-МРРБ-юни-2021.pdf"
1-ПОКАНА юни 2021.pdf 1562 Изтегли документ с име "1-ПОКАНА юни 2021.pdf"
Протокол 1 - 2021.pdf 1900 Изтегли документ с име "Протокол 1 - 2021.pdf"
3-дейност2020.pdf 1758 Изтегли документ с име "3-дейност2020.pdf"
2-Мандат-МРРБ.pdf 1205 Изтегли документ с име "2-Мандат-МРРБ.pdf"
4-Обосновка отчет 2020.pdf 1437 Изтегли документ с име "4-Обосновка отчет 2020.pdf"
1-ПОКАНА-ОБЩИНИ.pdf 1231 Изтегли документ с име "1-ПОКАНА-ОБЩИНИ.pdf"
4-отчет бюджет 2020.pdf 1022 Изтегли документ с име "4-отчет бюджет 2020.pdf"
5-ОБ БЮДЖЕТ 2021.pdf 986 Изтегли документ с име "5-ОБ БЮДЖЕТ 2021.pdf"
5-БЮДЖЕТ 2021-20 000.xlsx 1613 Изтегли документ с име "5-БЮДЖЕТ 2021-20 000.xlsx"

Потърсете в сайта