2017 г.

Дата на публикуване: 04.12.2020 14:06
  Работна среща между членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, служители на Областна администрация Ловеч и служители на „ВиК“ АД –гр.  Ловеч, във връзка с приемане на отписаните активи - ПДС И ПОС, съответно от Областна администрация и общините
1 Протокол № 5 от проведена работна среща между членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, служители на Областна администрация Ловеч и служители на „ВиК“ АД –гр.  Ловеч


 

Материали за редовно Общо събрание на 09.03.2017 г. от 11:00 часа:

1 Покана до общинските кметове
2 Дневен ред за провеждане на събранието и актуално разпределение на гласовете на общините
3 Проект на бюджета за 2017 г. на АВиК и писмена обосновка към него
4 Отчет за дейността за 2016 г.
5 Отчет за изпълнение на бюджет 2016 г. и писмена обосновка към него
6  ПРОТОКОЛ  № 9 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч


  Материали за извънредно Общо събрание на 03.07.2017 г. от 11:00 часа:
1 Покана за извънредно събрание на 03.07.2017
2 Дневен ред
3 Отчет за изпълнение на бюджета за 2016
4 Писмена обосновка към Отчет за изпълнение на бюджета за 2016
5 Бюджет за 2017
6 Писмена обосновка към Бюджет за 2017
7 Бизнес план на „ВиК“АД – гр. Ловеч
8 План за действие при аварии на „ВиК“АД – гр. Ловеч
9 План за опазване на околната среда на „ВиК“АД – гр. Ловеч
10 ПРОТОКОЛ  № 11 от извънредно Общо събрание


  Материали за извънредно Общо събрание на 17.08.2017 г. от 11:00 часа:
1 Покана до общините
2 Дневен ред
3 Актуално разпределение на гласовете
4 Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. и писмена обосновка към него
5 Бюджет за 2017 г. и писмена обосновка
6 Приложение X от Договора: План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК“АД – гр. Ловеч
7 Проект на бюджет за 2018 г., писмена обосновка към него и вноска от всяка община при вноска на държавата 18 000 лв.
8 ПРОТОКОЛ № 12 от извънредно Общо събрание


  Извънредно Общо събрание на 14.12.2017 г. от 11:00 ч.
1 Покана за извънредно Общо събрание на 14.12.2017 г.
2 Проект на дневен ред
3 План за опазване на околната среда на "Вик" АД - гр. Ловеч
4 План за стопанисване експлоатация и поддръжка на активите на "ВиК"АД - гр. Ловеч
5 Обявеното за 14.12.2017 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – гр. Ловеч, ще бъде отложено поради допълнителни корекции в План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК“ АД – гр. Ловеч.

Потърсете в сайта