ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Дата на публикуване: 25.07.2020 23:25

 

  • Асоциацията има ли Инвестиционна програма?

АВиК НЯМА Инвестиционна програма /ИП/. Инвестиционна програма има към Регионалния генерален план /РГП/, към Бизнес плана на ВиК Оператора.

 

  • Асоциацията може ли да бъде бенефициент?

      АВиК не може да бъде бенефициент!!!

 

  • Кой може да извършва инвестиции във ВиК системите и съоръженията на обособената територия?

Инвестиции във ВиК системите и съоръженията в обособената територия може да се извършват само от ВиК Оператора или от членовете на Асоциацията/държавата и Общините/.

Собствениците могат да извършват само инвестициите, предвидени в плановете и програмите към  Регионалния  генерален план на ВиК системите и съоръженията и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към него и Генерален план на агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системите и съоръженията и дългосрочната инвестиционна програма към него, с изключение на инвестициите, насочени към възстановяване на изцяло или частично унищожени ВиК системи и съоръжения.

 

  • Какъв е срокът за член на Асоциацията да си направи вноската?

След съгласуване на бюджета на Асоциацията от Общото й събрание, съгласно чл. 19, ал. 3 от Правилника, вноските от съответните общини трябва да се внесат не по-късно от 2 месеца от приемане на бюджета на Асоциацията.


Потърсете в сайта