Контакти

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ


Адрес: 5500 гр.Ловеч ул."Търговска" 43

Тел: за връзка с администрацията - 068 600 180 и 068 600 190

Тел: за връзка с Областен управител Ловеч - 068 600 003


Факс: 068 600 166

Електронна поща: governor@lovech.government.bg

БУЛСТАТ: 000291335

IBAN: BG92 UBBS 8002 3106 1971 07

BIC: UBBSBGSF

Банка: ОББ

Работното време на звеното за административно обслужване е 9.00-17.30 часа без прекъсване. В случаите, когато има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа - до 19.30 часа.
"Горещ телефон" към Областен управител Ловеч: 068/600-186, за задаване на въпроси, подаване на сигнали, свързани с корупция или лошо административно обслужване.

Потърсете в сайта