СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Дата на публикуване: 08.10.2010 15:15
Областен координационен център

Областен съвет за развитие

Областна координационна група за учене през целия живот

Областен експертен съвет по устройство на територията

Областен съвет по условия на труд

Областен съвет за сигурност на област Ловеч

Епизоотична комисия

Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Областна комисия "Военни паметници"

Областна комисия по транспорт
 
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч

Регионален съвет за развитие на СЗР

Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана

Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове

Областна комисия по енергийна ефективност

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти

Междуведомствена комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях

Областен младежки съвет – Ловеч
 
 

  1. СЪВЕТИ И КОМИСИИ - Текуща страница

Потърсете в сайта