Експерт Връзки с обществеността

Дата на публикуване: 01.06.2021 17:15

 Даниела КолароваПрофесия: Журналист

Образование: Магистър по икономика, СА „Д. А. Ценов“ - Свищов

Професионален път: Редактор, главен редактор и директор на в. „Стремление“ (1992-2010), главен експерт „Връзки с обществеността“ в община Ловеч (2012-2015), собственик и издател на новинарския портал „Ловеч онлайн“ (2017), експерт „Връзки с обществеността“ в СБР – Несебър (2018).


E-mail: d.kolarova@lovech.government.bg
Телефон: 0885 700 170


Експертът за връзки с обществеността:

  • организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;
  • отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;
  • осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;
  • планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;
  • координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;
  • координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
  • организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;
  • предоставя информация на дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет.  1. Експерт Връзки с обществеността - Текуща страница

Потърсете в сайта