ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Дата на публикуване: 08.08.2022 13:00

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" АД - гр. Ловеч е:

 
Юридическо лице в сферата на държавната власт, възникнало по силата на Закона за водите. Асоциацията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.

Дейността на асоциацията е насочена към постигане на следните цели:

1. устойчиво използване на водите и опазването им;
2. съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията;
3. осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги чрез ефективен контрол върху дейността на В и К оператора за спазване на договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Членове – държавата, община Априлци, община Летница, община Ловеч, община Луковит, община Тетевен, община Угърчин и община Ябланица.

Органи на управление:

Председател - Областният управител на област с административен център гр. Ловеч, като представител на държавата

и Общо събрание с членове – Областният управител и кметовете на общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

Седалище и адрес на управление:
5500 гр. Ловеч, ул.“Търговска” № 43, 
тел: (068) 600 003
Е-mail: governor@lovech.government.bg

Булстат: 175931565

Административно обслужване:
от понеделник до петък от 9:00ч. – 17:30ч.

Приемен ден на инж. Светослав Славчев - Председател на Асоциацията по ВиК:
всяка сряда от 9:30 до 12 ч.


Потърсете в сайта