2015 г.

Дата на публикуване: 04.12.2020 14:06
  Редовно общо събрание на 29.01.2015 г.
1 ПОКАНА за редовно Общо събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от В и К АД Ловеч - 29.01.2015 г.
2 ДНЕВЕН РЕД на Редовно Общо събрание на Асоциация, насрочено за 29.01.2015 г.


  Извънредно заседание на Общото събрание  на 07.05.2015 г. от 13:30 ч.
 1 Покана и проект на дневен ред за извънредно заседание на Общото събрание  на 07.05.2015 г. от 13:30 ч.
 2 ГОДИШЕН ОТЧЕТ за дейността през 2014 година на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД - Ловеч
 3 Решение № 383/11.02.2015 г. на Общински съвет – гр. Ябланица
 4 ПРОТОКОЛ от извънредно Общо събрание на Асоциация, проведено на 07.05.2015 г.


  Извънредно заседание на Общото събрание  на 26.06.2015 г. от 11:00 ч.
 1 Покана и проект на дневен ред за извънредно заседание на Общото събрание на 26.06.2015 г. от 11:00 ч.
 2 Разрешение за ползването на строеж: "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит"
 3 Решение №563 на Общински съвет Луковит
 4 ПРОТОКОЛ от извънредно общо събрание, проведено на 26.06.2015 г.


  Извънредно заседание на Общото събрание на 22.12.2015 г. от 13.30 ч.
 1 Покана и проект за дневен ред на извънредно заседание на Общото събрание на 22.12.2015 г. от 13.30 ч.
 2 Проект за Бюджет за 2016 г.
 3 Писмена обосновка към Проект за Бюджет за 2016 г.
 4 Бизнес-план „ВиК“АД Ловеч за удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г.
 5 ПРОТОКОЛ от извънредно общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В И К“ АД Ловеч, проведено на 22.12.2015 г.

Потърсете в сайта