Полезни връзки

Дата на публикуване: 06.01.2015 12:48

Министерски съвет на Република България - www.government.bg/

Министерство на външните работи - www.mfa.government.bg/

Министерство на вътрешните работи - www.mvr.bg/

Министерство на здравеопазването - www.mh.government.bg/

Министерство на земеделието и храните - www.mzh.government.bg/

Министерство на икономиката - www.mi.government.bg/

Министерство на културата - www.mc.government.bg/

Министерство на образованието и науката - http://www.mon.bg/

Министерство на околната среда и водите - www.moew.government.bg/

Министерство на отбраната - www.md.government.bg/

Министерство на правосъдието - www.mjeli.government.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.government.bg/

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - www.mtitc.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg/

Министерство на финансите - www.minfin.bg/


Комисия за защита на личните данни

1. Защита на личните данни в Шенгенското пространство. Вашите права:

Какво представлява Шенгенското пространство?

Какви данни съдържа Шенгенската информационна система (ШИС)?

Национална Шенгенска  информационна система (НШИС)

Органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаванена националните сигнали в ШИС

Право на достъп до данни в НШИС

Срок на съхранение на данните в НШИС

Контрол при обработването на данните и функционирането на НШИС

Комисия за защита на личните данни

Злоупотреба със самоличност

Срок на съхранение на данните в НШИС при злоупотреба със самоличност

2. Права на физически лица


Области

Потърсете в сайта