ДОГОВОР МЕЖДУ АВИК И „ВИК“ АД – ГР. ЛОВЕЧ

Дата на публикуване: 25.07.2020 23:40

Приложения на договора:

  1. Приложение І - Активи:

Приложение I-1 - Община Ловеч

Приложение I-2 - Община Ловеч

Приложение I-3 - Община Луковит

Приложение I-4 - Община Летница

Приложение I-5 - Община Априлци

Приложение I-6 - Община Ябланица

Приложение I-7 - Община Угърчин

Приложение I-8 - Община Тетевен

Приложение I-9 - Община Луковит

Приложение I-10 - Община Ловеч

Приложение I-11 – Областна администрация Ловеч

Приложение I-12 - Община Летница

Приложение I-13 - Община Угърчин

Приложение I-14 - Община Ябланица

Приложение I-15 – Община Априлци

Приложение I-16 – Община Ловеч

Приложение I-17 – Община Луковит

Приложение I-18 – Община Тетевен

Приложение I-19 - Община Априлци

Приложение I-20 - Община Ябланица

Приложение I-21 - Община Ловеч

Приложение I-22 - Община Угърчин

Приложение I-23 - Община Луковит

Приложение I-24 - Община Тетевен
Приложение I-25 - Община Летница
Приложение I-26 - Община Угърчин
Приложение I-27 - Община Априлци
Приложение I-28 – Областна администрация Ловеч
Приложение I-29 - Община Тетевен
Приложение I-30 - Община Ловеч
Приложение I-31 - Община Ябланица
Приложение I-32 - Община Луковит
Приложение I-33 - Община Луковит;
Приложение I-34 - Община Тетевен;
Приложение I-35– Община Априлци;
Приложение I-36 – Община Летница;
Приложение I-37 – Община Ловеч;
Приложение I-38 – Община Луковит;
Приложение I-39 – Областна администрация Ловеч;
Приложение I-40 – Община Тетевен;
Приложение I-41 – Община Угърчин;
Приложение I-42– Община Ябланица.

  1. Приложение V от Договора: БП на "ВиК" АД -гр. Ловеч за регулаторния период 2017 - 2021 г.
  2. Протокол за принципно съгласие
  3. КЕВР
  4. План за опазване на околната среда на "ВиК" АД -гр. Ловеч
  5. ПРИЛОЖЕНИЕ VII от Договора: План за действия при аварии на "ВиК" АД -гр. Ловеч
  6. ПРИЛОЖЕНИЕ Х от Договора: План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на "ВиК" АД -гр. Ловеч
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ ХІ от Договора: План за управление на човешките ресурси на "ВиК" АД -гр. Ловеч

Потърсете в сайта