Най-често задавани въпроси

Дата на публикуване: 26.04.2022 15:55

Правомощията на Областен управител са изброени в чл. 31 от Закона за администрацията и в чл. 7 от Устройствения правилник на областните администрации, с които можете да се запознаете на адрес: http://www.lovech.government.bg/subsection-14-content.html Изброяването не е изчерпателно.

Най-голям дял от предоставяните услуги имат издаването на удостоверение, че имотът не е държавна собственост и издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, издадени от кметове на общини или упълномощени от тях длъжностни лица от общински администрации.

Към Областен управител може да се обърнете и по всички въпроси, свързани със стопанисването и управлението на държавната собственост на територията на областта.

Той осъществява и контрол върху актовете и действията на органите на местното самоуправление в регламентираните от закона случаи и взаимодействието им с териториалните поделения на органите на изпълнителната власт в областта.

Ако Областен управител няма правомощия да разреши посочения от Вас проблем, той сезира компетентния орган.

 

  1. Как мога да подам сигнал до Областен управител?
  • по пощата на адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43
  • по ел. поща на адрес: governor@lovech.government.bg
  • на място в ЦАО на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43
  • в обозначената кутия в ЦАО

 

  1. Как мога да се срещна с Областен управител?

За да се срещнете с Областен управител е необходимо да заявите това на място в Областна администрация Ловеч, на телефон 068 600 003 или по пощата. Ще Ви бъде предоставен информационен лист по образец, който да бъде попълнен от Вас и изпратен по пощата или на място със съдействието на служител от администрацията  всеки ден от 9:00 до 17:30 часа.

Областният управител приема граждани всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа.

  1. Как мога да направя справка за движение на преписка?
  • За всички извършени от нас действия, свързани с решаване на инициирана от Вас преписка ще Ви уведомим по начина, посочен в заявлението.
  • На телефон 068 600 180 и на адрес governor@lovech.government.bg можете да направите справка, ако не сте получили отговор в срока, определен за търсената от Вас услуга.

Потърсете в сайта