2019 г.

Дата на публикуване: 04.12.2020 14:06
  Редовно Общо събрание на 27.02.2019 г. от 11:00 часа:
1 Покана
2 Дневен ред
3 Актуално разпределение на гласовете
4 Отчет за дейността на АВиК - гр. Ловеч за 2018 г.
5 Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК - гр. Ловеч за 2018 г. и писмена обосновка към него
6 Бюджет на АВиК - гр. Ловеч за 2019 г. и писмена обосновка към него
7 ПРОТОКОЛ № 2


  Работна среща с представители на "ВиК" АД - гр. Ловеч на 04.04.2019 г. от 11:00 ч.
1 Покана
2 Дневен ред
3 Протокол


  Извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочено на 22.07.2019 г. от 11:00 часа
1 Покана за кметовете
2 Дневен ред
3 Проект за бюджет и писмена обосновка
4 Протокол №4


  Извънредно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 09.12.2019 г. от 11:00 ч.
1 Покана за извънредно Общо събрание на 09.12.2019 г.
2 Проект на дневен ред
3 Актуално разпределение на гласовете
4 Проект на бюджет, при вноска на държавта 18 000 лв. за 2020 г. и писмена обосновка към него
5 Протокол от проведеното заседание

Потърсете в сайта