РЕГИСТЪР НА КЛИЕНТСКИТЕ ЖАЛБИ

Дата на публикуване: 26.07.2020 14:26

Получено/

препратено

от/чрез

Вх.№/дата от

деловодителски

регистър

Статус/

предприети

действия

Дата на отговора

Препратено на (институция)

Вх.№/дата в
приемаща институция

МРРБ

АВИК-РР-18-9/8.9.2016 г.

Приключило

17.9.2016 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

12.9.2016 г.

Потребител

Устна жалба

Приключило

4.10.2016 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

19.9.2016 г.

Потребител

АВИК-АП-14-2/5.10.2016 г.

Приключило

4.1.2017 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

10.10.2016 г.

Потребител

Устна жалба от 27.10.2016 г.

Приключило

2.12.2016 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

28.10.2016 г.

МРРБ

АВИК-АП-14-5/2.11.2016 г.

Приключило

1.12.2016 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

4.11.2016 г.

МРРБ

АВИК-АП-14-1/20.3.2017 г.

Приключило

22.5.2017 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

13.4.2017 г.

Оператор

АВИК-АП-14-3/2.5.2017 г.

Приключило

6.6.2017 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

 

Друго

АВИК-АП-14-5/3.7.2017 г.

Приключило

31.7.2017 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

6.7.2017 г. и 15.9.2017 г.

Друго

АВИК-РД-03-86/14.8.2017 г.

Приключило

17.11.2017 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

18.8.2017 г.

Друго

АП-14-88/2.11.2017 г.

Препратено

3.11.2017 г.

Областна администрация

3.11.2017 г.

МРРБ

АВИК-ТД-03-101/25.6.2018 г.

Препратено

17.7.2018 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

3.7.2018 г.

МОСВ

АВИК-АП-14-3/8.10.2018 г.

Приключило

22.10.2018 г.

"ВиК"АД -гр.Ловеч

16.10.2018 г.

Потребител

АВИК-АП-14-1/25.11.2019

Приключило

13.12.2019 г.

ВиК"АД -гр.Ловеч

27.11.2019 г.

МРРБ

АВИК-РД-03-82/24.06.2020

Препратено

 

"ВиК"АД -гр.Ловеч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Потърсете в сайта