ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Дата на публикуване: 23.01.2023 13:25


Описание на услугата

Заявление за достъп до информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Ловеч

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Отговорен служител за работа с клиенти по ЗДОИ

Устройствен правилник на областните администрации

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация - Ловеч

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2020 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2019 г.


Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2018 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ

Адрес: 5500 гр.Ловеч ул."Търговска" 43

Тел: 068 600 003

Факс: 068 600 166

Електронна поща: governor@lovech.government.bg

БУЛСТАТ: 000291335

    Работното време на звеното за административно обслужване е 9.00-17.30 часа без прекъсване. В случаите, когато има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа - до 19.30 часа.
 

Наименование Брой тегления
doi2023.doc 1 Изтегли документ с име "doi2023.doc"
otchet ZDOI 2020.pdf 1002 Изтегли документ с име "otchet ZDOI 2020.pdf"
  1. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ - Текуща страница

Потърсете в сайта