Пресцентър


15.03.2023
Две решения на общинския съвет в Луковит върна за ново обсъждане областният управител. Те са приети на сесия в края на февруари и касаят разпоредителна сделка с имот. Първото (№478) е за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, в Луковит, като общинският съвет дава съгласие това да стане чрез публично оповестен конкурс. Решението според областния управител е издадено от компетентен орган, при спазване на съответната...

09.03.2023
Областният управител: Основната ни задача е да пресечем порочни практики на купен и корпоративен вот Отлична координация и пълна готовност за провеждане на изборите на 2 април заявиха днес на работна среща институциите в област Ловеч. Участваха директорите на областната дирекция на МВР старши комисар Станислав Великов, на териториалната дирекция „Национална сигурност“ Христо Христов, на „Информационно обслужване“ – клон Ловеч, Мариан Стоянов, главен инспектор Петър Петров...

09.03.2023
По предложение на директора на областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч д-р Росен Федерчев областната епизоотична комисия на заседание днес реши да бъде възобновена дейността на областния консултативен съвет по животновъдство. Целта е да се разискват проблемите в сектора и да се подобри комуникацията както между производителите и институциите, така и между самите животновъди. Ще се провеждат разяснителни срещи по прилагането на различните програми,...

09.03.2023
За периода 15 февруари – 7 март инспектори от отдел „Контрол на храните“ към областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) са извършили 20 проверки на храни в търговски обекти в област Ловеч. Те са били съвместни с представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП). Това съобщи на заседание днес на областната епизоотична комисия директорът на ОДБХ д-р Росен...

07.03.2023
Работна среща с институциите, ангажирани с подготовката и провеждането на изборите на 2 април, свиква областният управител инж. Светослав Славчев. Тя ще се проведе на 9 март с участието на директорите на областната дирекция на МВР, териториалната дирекция „Национална сигурност“, регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Информационно обслужване“ – клон Ловеч, и председателя на Районната избирателна комисия. Ще бъде обсъдена създадената досега организация и...

03.03.2023
Сградата на областната администрация вече грее в цветовете на родния трикольор Областният управител се включи в гражданското поклонение и тържествения военен ритуал днес по случай националния ни празник. Той изказа почитта си към делото и паметта на героите, извоювали свободата на България, поднасяйки венец пред паметника на войводата Тодор Кирков в кв. „Вароша“. А малко по-рано – и цветя пред паметника на загиналите ловчалии, избити от...

15.03.2023
Правителството одобри допълнителни 10 658 443 лв. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. Със средствата ще бъдат разплатени дейности за изпълнение на 35 проекта. Целта на програмата е да се подобри материалната база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена също към...

15.03.2023
Министерският съвет прие решение, с което предлага на 49-то Народното събрание да ратифицира подписаното на 3 януари 2023 г. в София и в Киев Допълнително споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна за изменение на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано...

15.03.2023
Министерски съвет прие днес ключови изменения в производството по несъстоятелност. Промените идват след предложени от Министерство на правосъдието изменения и допълнения на Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност и разширяване на неговото приложно поле. За целта бяха отчетени редица слабости в производствата по несъстоятелност - голяма продължителност, ниска ефективност, високи разноски, рядко цялостно удовлетворяване на кредиторите. Промените са насочени към подобряване ефективността на...

15.03.2023
Министерският съвет прие Решение за изменение на Актуализирания план за действие при временна закрила в Република България, приет с Решение № 510 на Министерския съвет от 21 юли 2022 г., с което се създава своевременна и оптимална организация по предприемане на действия за регулиране и осигуряване на изхранването на лицата, търсещи и получили временна закрила в Република България.

15.03.2023
Министерският съвет с протоколно решение одобри параметри, допускания и мерки за разработване на проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. като мотиви към него и средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 година. С протоколното решение се цели предприемането на действия, съгласно рамките на фискалните ограничения по националното и европейското законодателство, за поддържане на...

08.03.2023
Правителството одобри финансиране в размер на 213 млн. лв. за реализиране на политика в областта на земеделието за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове.

25.01.2023
Поради планирана профилактика на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) от 09:00 часа до 16:00 часа на 28.01.2023 г. ще бъде прекъснат достъпа за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), достъпа до федерираните портали и предоставяните услуги от ДХЧО (инфраструктурни, мрежови, приложни системи).

30.09.2022
РЕМОНТ В ПОДСТАНЦИЯ НА ЕСО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМУЩЕНИЯ В ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ Смущенията са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. на 3 октомври 2022 г. СОФИЯ, 29.09.2022 г. – Ремонтни работи в подстанция „Ловеч“, която е собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО), налагат промяна в схемата на електрозахранване на 03.10.2022 г.  На този ден за периода от 08:00 ч. до 17:00...

07.04.2022
Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в община Ловеч. Прекъсвания са възможни на 12 април в интервала от 08:00 до 18:00 ч. на територията на цялата община. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на...

01.04.2022
01.04.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстоящ ремонт в подстанция, който може да доведе до смущения на електрозахранването в община Троян.   Прекъсвания са възможни на 7 април в периода от 9:00 до 16:00 ч. във всички населени места от община Троян.   Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в...

30.03.2022
30.03.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в общините Плевен и Ловеч. В община Плевен временни прекъсвания на електрозахранването са възможни за периода от 16.00 ч. на 1 април до 10.00 ч. на 4 април в кв. Сторгозия и кв. 9-ти в града, както и в...

07.05.2021
Стремежът на ЧЕЗ Разпределение за непрестанно повишаване на качеството на обслужване, нарастващите изисквания на потребителите, все по-бързо развиващите се онлайн технологии и нуждата от бърза и точна информация за работещите от вкъщи, доведоха до необходимостта от създаването на по-достъпна система за уведомяване за планираните прекъсвания на електрозахранването, изпълнявани от компанията.  В тази връзка дружеството разработи секция на сайта си, в която всеки потребител, въвеждайки своя...