Пресцентър


25.06.2022
„Убеден съм, че няма българин, който прекрачвайки прага на залите тук, да не усеща тръпката и сърцето му да не бие лудо, виждайки сътворените произведения на занаятите и изкуствата. Имаме невероятни майстори – по везба, тъкачество, дърворезба, керамика, ковачество. Всички тези знания, натрупани във вековете, са помогнали на българския народ да съхрани своето самосъзнание и да постигне напредъка, на който ние в момента се радваме....

24.06.2022
След подаден сигнал в областната администрация за големи количества загробени мъртви патици и изхвърляне на тор в нерегламентирани сметища в близост до птицевъдни обекти в с. Йоглав, община Ловеч, областният управител свиква заседание на епизоотичната комисия на 1 юли. Преди това в срок до 30 юни Виктор Стойчев възлага на компетентните органи да извършат проверка по сигнала и да изразят становище. Писмото му с това искане...

23.06.2022
Това читалище израсна пред очите ни. С всяка изминала година то добавяше и разширяваше дейността си, отчитайки желанията на общността. И днес може да се похвали с уникалност и високо качество на своята продукция, както и с множество награди. Поздравления за това! С тези думи се обърна тази вечер към Народно читалище "Бяла Анаста - 2016 г." - Ловеч, което днес празнува шести рожден ден с...

23.06.2022
На проведената вчера в Ловеч среща на висшия мениджмънт на групата „Електрохолд“, доскоро ЧЕЗ, с областния управител и представители на местните власти бе поставен въпросът за обучението на кадри за сектора на енергетиката в професионалните училища. Досега  въпреки опита за въвеждане на дуално образование и привличането на стажанти и стипендианти, сериозен резултат няма. Затова бе поискано съдействие от общините за разкриване на паралелки с изучаване...

23.06.2022
Благодаря за усилията да направим заедно областна администрация – Ловеч, една все по-добре действаща държавна институция. Благодаря за службата в пълно съответствие със закона и в интерес на гражданите. С тези думи се обърна днес към служителите в областната администрация областният управител Виктор Стойчев. На нарочна среща той ги поздрави за Деня на държавния служител, който честваме на днешния 23 юни. Стойчев им благодари още...

22.06.2022
Споразумение за партньорство подписа областният управител Виктор Стойчев с Георги Миков, изпълнителен директор на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, и Виктор Станчев, главен оперативен директор на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. Това стана днес по време на срещата на ръководството на групата “Електрохолд”, доскоро ЧЕЗ,  с местните власти в област Ловеч, която се проведе с домакинството на областния управител. Споразумението е с оглед подпомагане успешното реализиране на...

15.06.2022
Правителството одобри Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. Тя е основният стратегически инструмент за планиране и прилагане на държавната политика за младежта и дефинира нейните основни и специфични цели и приоритети за следващите 10 години, както и мерките за тяхното постигане. При разработването на Стратегията е отчетен фактът, че младежките политики в България очертават системен и холистичен подход за създаване на благоприятни условия за...

15.06.2022
Кабинетът прие Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища, по която ще се инвестират 15 млн. лв. Максималната сума за строителство на нова площадка със специализирана настилка е 170 000 лева, а за ремонт на съществуваща- 100 000 лева. Модерната спортна инфраструктура ще стимулира учениците към активно спортуване, което ще допринесе за по-здравословен начин на живот сред подрастващото...

15.06.2022
Правителството одобри Наредба за качеството на социалните услуги. Приемането на нормативния акт е регламентирано в Закона за социалните услуги. Целта му е да създаде условия за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. За постигането на този приоритет основен акцент е поставен върху професионалната подготовка на служителите, които предоставят социални услуги, и осигуряването на възможности за...

01.06.2022
Компенсациите от страна на държавата заради високите цени на електроенергията ще продължат през месеците май и юни, реши Министерският съвет на днешното си заседание. Чрез предлаганото изменение в програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще продължи подпомагането на всички небитови крайни клиенти за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия през съответните месеци. Размерът на предвидената...

12.05.2022
Министерски съвет прие решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 30 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с решения № 105 и № 202 на Министерския съвет от 2022 г. и Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана...

12.05.2022
Със свое решение правителството одобри искане за предприемане на действия по изготвяне и изпращане на уведомление за нотифициране от страната ни на мерки, съгласно чл. 15, букви „б“ до „и“ от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. Това е свързано с кризата с цените на енергийните продукти, която...

07.04.2022
Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в община Ловеч. Прекъсвания са възможни на 12 април в интервала от 08:00 до 18:00 ч. на територията на цялата община. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на...

01.04.2022
01.04.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстоящ ремонт в подстанция, който може да доведе до смущения на електрозахранването в община Троян.   Прекъсвания са възможни на 7 април в периода от 9:00 до 16:00 ч. във всички населени места от община Троян.   Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в...

30.03.2022
30.03.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в общините Плевен и Ловеч. В община Плевен временни прекъсвания на електрозахранването са възможни за периода от 16.00 ч. на 1 април до 10.00 ч. на 4 април в кв. Сторгозия и кв. 9-ти в града, както и в...

07.05.2021
Стремежът на ЧЕЗ Разпределение за непрестанно повишаване на качеството на обслужване, нарастващите изисквания на потребителите, все по-бързо развиващите се онлайн технологии и нуждата от бърза и точна информация за работещите от вкъщи, доведоха до необходимостта от създаването на по-достъпна система за уведомяване за планираните прекъсвания на електрозахранването, изпълнявани от компанията.  В тази връзка дружеството разработи секция на сайта си, в която всеки потребител, въвеждайки своя...

23.04.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април...

16.04.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април...