Областен координационен център

Дата на публикуване: 23.11.2022 11:05
Основание за създаване:
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 5, ал. 3, т. 3 от Постановление № 100 от 08 юни 2018 г. на Министерския съвет, изм. и доп. ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г.

Състав:

Председател:  - инж. Светослав Славчев - областен управител на област Ловеч
Секретар: Анета Николова – старши експерт в Областна администрация Ловеч

Членове:
 1. Иваничка Буровска - началник на РУО – Ловеч;
 2. Снежанка Алексиева - директор на РД „Социално подпомагане“ – Ловеч;
 3. Росица Мойнова - инспектор "БППМН" в ОД на МВР - Ловеч;
 4. д-р Йордан Димитров – директор на дирекция „Медицински дейности“, РЗИ – Ловеч;
 5. Румяна Ралчовска - началник на ТЗ "ГРАО" – Ловеч;
 6. Симона Фертова – ст. специалист "ОСППКП" в Община Априлци;
 7. Петя Петрова – ст. експерт "Проекти и програми" в Община Летница;
 8. Венцислав Христов - зам. кмет на Община Ловеч;
 9. Цветенка Хаджиева - зам. кмет на Община Луковит;
 10. Борис Врабевски - зам. кмет на Община Тетевен;
 11. Ани Иванова – специалист "Предучилищно и професионално образование" в Община Троян;
 12. Татяна Сирашка – секретар МКБППМН в Община Угърчин;
 13. Дияна Маринова – гл. експерт „Социална политика“ в Община Ябланица;
 14. Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч.

Задачи:

Осъществява контрол за изпълнението на  Механизма по чл. 1, ал. 1 на областно ниво и при искане от началника на Регионалното управление на образованието, оказва съдействие, като осъществява координация между институциите на територията на област Ловеч.


Документи:

Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център към ОА Ловеч - м. август 2022 г. 

Приложение №1 - Отчет за изпълнение на областни цели на област Ловеч за 2021-2022 г. 

Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център май 2022 г.


Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център декември 2021 г.


Областни цели за област Ловеч 2021-2022 г.


Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център септември 2021 г.

Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център юли 2021 г.


Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център февруари/март 2021 г.

Доклад за дейността на Областен координационен център през 2020 г.

Протокол от заседание на Областен координационен център, проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2020 г.

Правилник за организацията и дейността на Областен координационен център

Протокол от заседание на Областен координационен център, проведено на 17.02.2020 г.


Наименование Брой тегления
Приложение №1 - Отчет за изпълнение на областни цели на област Ловеч за 2021-2022 г. .pdf 582 Изтегли документ с име "Приложение №1 - Отчет за изпълнение на областни цели на област Ловеч за 2021-2022 г. .pdf"
Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център към ОА Ловеч - м. август 2022 г. .pdf 463 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център към ОА Ловеч - м. август 2022 г. .pdf"
Протокол от неприсъствено заседание май 2022.pdf 608 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание май 2022.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център декември 2021.pdf 1176 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център декември 2021.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание на ОКЦ септ 2021.pdf 616 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание на ОКЦ септ 2021.pdf"
Областни цели за област Ловеч 2021-2022 г.pdf 858 Изтегли документ с име "Областни цели за област Ловеч 2021-2022 г.pdf"
Протокол от второ неприсъствено заседание на ОКЦ юли 2021.doc 834 Изтегли документ с име "Протокол от второ неприсъствено заседание на ОКЦ юли 2021.doc"
Протокол от заседание на Областен координационен център проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2020 г..pdf 867 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на Областен координационен център проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2020 г..pdf"
Протокол от първо неприсъствено заседание на ОКЦ ЕЛКА.pdf 851 Изтегли документ с име "Протокол от първо неприсъствено заседание на ОКЦ ЕЛКА.pdf"
Доклад - Областен координационен център - 2020 г..pdf 1213 Изтегли документ с име "Доклад - Областен координационен център - 2020 г..pdf"

Потърсете в сайта