Областен координационен център

Дата на публикуване: 08.06.2022 15:15
Основание за създаване:
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 5, ал. 3, т. 3 от Постановление № 100 от 08 юни 2018 г. на Министерския съвет, изменено от 18.10.2019 г.

Състав:

Председател: Росен Веселинов - зам. областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Еленко Начев – началник на РУО – Ловеч
Секретар: Анета Николова – старши експерт в Областна администрация Ловеч

Членове:
 1. Иваничка Буровска - началник на отдел "ОМДК" РУО – Ловеч;
 2. Снежанка Алексиева - директор на РД „Социално подпомагане“ – Ловеч;
 3. Росица Мойнова - инспектор "БППМН" в ОД на МВР - Ловеч;
 4. д-р Йордан Димитров – гл. инспектор в дирекция „Медицински дейности“, РЗИ – Ловеч;
 5. Румяна Ралчовска - началник на ТЗ "ГРАО" – Ловеч;
 6. Симона Фертова – ст. специалист "ОСППКП" в Община Априлци;
 7. Петя Петрова – ст. експерт "Проекти и програми" в Община Летница;
 8. Венцислав Христов - зам. кмет на Община Ловеч;
 9. Цветенка Хаджиева - зам. кмет на Община Луковит;
 10. Борис Врабевски - зам. кмет на Община Тетевен;
 11. Ани Иванова – специалист "Предучилищно и професионално образование" в Община Троян;
 12. Татяна Сирашка – секретар МКБППМН в Община Угърчин;
 13. Дияна Маринова – гл. експерт „Социална политика“ в Община Ябланица;
 14. Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч.

Задачи:

Осъществява контрол за изпълнението на  Механизма по чл. 1, ал. 1 на областно ниво и при искане от началника на Регионалното управление на образованието, оказва съдействие, като осъществява координация между институциите на територията на област Ловеч, ангажирани с изпълнението на Постановление № 100 от 08 юни 2018 г. на Министерския съвет, изменено от 18.10.2019 г.


Документи:

Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център май 2022 г.

Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център декември 2021 г.


Областни цели за област Ловеч 2021-2022 г.


Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център септември 2021 г.

Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център юли 2021 г.


Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център февруари/март 2021 г.

Доклад за дейността на Областен координационен център през 2020 г.

Протокол от заседание на Областен координационен център, проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2020 г.

Правилник за организацията и дейността на Областен координационен център

Протокол от заседание на Областен координационен център, проведено на 17.02.2020 г.


Наименование Брой тегления
Протокол от неприсъствено заседание май 2022.pdf 105 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание май 2022.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център декември 2021.pdf 338 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание на Областен координационен център декември 2021.pdf"
Областни цели за област Ловеч 2021-2022 г.pdf 329 Изтегли документ с име "Областни цели за област Ловеч 2021-2022 г.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание на ОКЦ септ 2021.pdf 246 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание на ОКЦ септ 2021.pdf"
Протокол от второ неприсъствено заседание на ОКЦ юли 2021.doc 257 Изтегли документ с име "Протокол от второ неприсъствено заседание на ОКЦ юли 2021.doc"
Протокол от заседание на Областен координационен център проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2020 г..pdf 290 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на Областен координационен център проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2020 г..pdf"
Протокол от първо неприсъствено заседание на ОКЦ ЕЛКА.pdf 350 Изтегли документ с име "Протокол от първо неприсъствено заседание на ОКЦ ЕЛКА.pdf"
Доклад - Областен координационен център - 2020 г..pdf 455 Изтегли документ с име "Доклад - Областен координационен център - 2020 г..pdf"

Потърсете в сайта