Областен кризисен щаб по здравеопазване

Дата на публикуване: 25.07.2022 14:00
Основание за създаване:
чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка чл. 63, ал. 3 и 4 от Закона за здравето и писмо с вх. № РД-03-157/26.02.2020 г. от председателя на оперативния щаб

Състав:
Председател: Виктор Стойчев - областен управител на област Ловеч
Секретар: Д-р Росица Милчева – директор на РЗИ Ловеч
 Членове:
 1. Нели Митева - директор дирекция АКРРДС в ОА – Ловеч
 2. Петя Пенчева - младши експерт в дирекция АКРРДС в ОА – Ловеч
 3. Ст. комисар Станислав Великов - ВПД директор на ОД на МВР – Ловеч
 4. Христо Христов - директор на ТД на ДАНС – Ловеч
 5. Д-р Антонио Маринов - директор на РЗОК – Ловеч
 6. Д-р Радослав Иванов - председател на Български лекарски съюз – Ловеч
 7. Иваничка Буровска - и.д. началник на РУО – Ловеч
 8. Комисар Владимир Кацарски - директор на РДПБЗН – Ловеч
 9. Д-р Росен Федерчев - директор на ОДБХ - Ловеч
 10. Цветомира Георгиева - директор на БЧК – Ловеч
 11. Д-р Силвия Моева - директор на ЦСМП - Ловеч
 12. Янко Кочев - изп. директор на  МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч
 13. Д-р Тихомир Бенев - управител на МБАЛ „Кардиолайф“ – Ловеч
 14. Д-р Пенко Бамбов - управител на МБАЛ – Троян
 15. Д-р Цветомила Дудевска - управител на „СБАЛББ – Троян“ ЕООД
 16. Д-р Невелина Ганева - управител МБАЛ „Д-р Ангел Пешев“ – Тетевен
 17. Д-р Иван Иванов - управител на МБАЛ – Луковит
  Основни задачи: 
 • Организира, координира и въвежда противоепидемични мерки на територията на област Ловеч;
 • Предлага решения по възникващи проблеми в здравеопазването на територията на област Ловеч; 
 • Дава становища по въпроси, свързани с общественото здраве; 
 • Дава становища по въпроси, свързани с реформата в здравеопазването; 
 • Координира взаимодействията на институциите в сферата на здравеопазването, държавните структури и неправителствените организации на територията на областта; 
 • Разработва областните приоритети за развитието на здравеопазването; 
 • Обсъжда различни инициативи в сферата на здравеопазването; 
 • Дава становища и препоръки за промени в областната здравна карта, съобразно потребностите на населението от медицински услуги; 
 • Проучва и популяризира наш и чужд опит, организира срещи, семинари и други форми за стимулиране на здравеопазването.

Документи:
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 03.02.2022 г.
Протокол от заседание, проведено на 24.01.2022 г.

Протокол от Разширено присъствено заседание на Областен кризисен щаб по здравеопазване 21.10.2021 г.

Протокол от заседание, проведено на 20.08.2021 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 16.08.2021 г.

Протокол от заседание, проведено на 27.07.2021 г.
Протокол от заседание, проведено на 02.06.2021 г.
Протокол от заседание, проведено на 11.03.2021 г.

Доклад за дейността през 2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.12.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.12.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 27.11.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 20.11.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 12.11.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 10.11.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 06.11.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 27.10.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 22.10.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 20.10.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 12.10.2020 г.

Областен план за действие на област Ловеч при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 29.09.2020 г.
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 11.07.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 10.07.2020 г.
Протокол от заседание, проведено на 09.07.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 12.06.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.05.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 21.04.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 13.04.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 06.04.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 31.03.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 30.03.2020 г.
Протокол от заседание, проведено на 17.03.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 09.03.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 26.02.2020 г.


Наименование Брой тегления
Протокол от неприсъствено заседание проведено на 03-02-2022.pdf 248 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено на 03-02-2022.pdf"
Протокол от заседание проведено на 24-01-2022.pdf 204 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 24-01-2022.pdf"
Протокол от заседание проведено на 21.10.2021.pdf 276 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 21.10.2021.pdf"
Протокол от заседание проведено на 20.08.2021.pdf 254 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 20.08.2021.pdf"
Протокол от присъствено заседание 27.07.2021.pdf 296 Изтегли документ с име "Протокол от присъствено заседание 27.07.2021.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание 16.08.2021.pdf 285 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание 16.08.2021.pdf"
Протокол от присъствено заседание 02.06.2021.pdf 291 Изтегли документ с име "Протокол от присъствено заседание 02.06.2021.pdf"
Протокол от заседание проведено на 11032021.pdf 390 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 11032021.pdf"
ДОКЛАД на Кризисен щаб по здравеопазване за 2020.pdf 460 Изтегли документ с име "ДОКЛАД на Кризисен щаб по здравеопазване за 2020.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.12.2020 г. 688 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.12.2020 г."
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.12.2020 г. 514 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.12.2020 г."

Потърсете в сайта