Областен кризисен щаб по здравеопазване

Дата на публикуване: 18.01.2023 13:35
Основание за създаване:
чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка чл. 63, ал. 3 и 4 от Закона за здравето и писмо с вх. № РД-03-157/26.02.2020 г. от председателя на оперативния щаб

Състав:
Председател: инж. Светослав Славчев - областен управител на област Ловеч
Секретар: Д-р Росица Милчева – директор на РЗИ Ловеч
 Членове:
 1. Нели Митева - директор дирекция АКРРДС в ОА – Ловеч
 2. Петя Пенчева - старши експерт в дирекция АКРРДС в ОА – Ловеч
 3. Ст. комисар Станислав Великов - ВПД директор на ОД на МВР – Ловеч
 4. Христо Христов - директор на ТД на ДАНС – Ловеч
 5. Д-р Антонио Маринов - директор на РЗОК – Ловеч
 6. Д-р Радослав Иванов - председател на Български лекарски съюз – Ловеч
 7. Д-р Иваничка Буровска - началник на РУО – Ловеч
 8. Комисар Владимир Кацарски - директор на РДПБЗН – Ловеч
 9. Д-р Росен Федерчев - директор на ОДБХ - Ловеч
 10. Цветомира Георгиева - директор на БЧК – Ловеч
 11. Д-р Силвия Моева - зам. директор на ЦСМП - Ловеч
 12. Д-р Алдин Начков - изп. директор на  МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч
 13. Д-р Тихомир Бенев - управител на МБАЛ „Кардиолайф“ – Ловеч
 14. Д-р Теодора Вълковска - управител на МБАЛ – Троян
 15. Д-р Цветомила Дудевска - управител на „СБАЛББ – Троян“ ЕООД
 16. Д-р Невелина Ганева - управител МБАЛ „Д-р Ангел Пешев“ – Тетевен
 17. Д-р Иван Иванов - управител на МБАЛ – Луковит
  Основни задачи: 
 • Организира, координира и въвежда противоепидемични мерки на територията на област Ловеч;
 • Предлага решения по възникващи проблеми в здравеопазването на територията на област Ловеч; 
 • Дава становища по въпроси, свързани с общественото здраве; 
 • Дава становища по въпроси, свързани с реформата в здравеопазването; 
 • Координира взаимодействията на институциите в сферата на здравеопазването, държавните структури и неправителствените организации на територията на областта; 
 • Разработва областните приоритети за развитието на здравеопазването; 
 • Обсъжда различни инициативи в сферата на здравеопазването; 
 • Дава становища и препоръки за промени в областната здравна карта, съобразно потребностите на населението от медицински услуги; 
 • Проучва и популяризира наш и чужд опит, организира срещи, семинари и други форми за стимулиране на здравеопазването.

Документи:
Правилник за организацията и дейността на Областен кризисен щаб по здравеопазване
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 03.02.2022 г.
Протокол от заседание, проведено на 24.01.2022 г.

Протокол от Разширено присъствено заседание на Областен кризисен щаб по здравеопазване 21.10.2021 г.

Протокол от заседание, проведено на 20.08.2021 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 16.08.2021 г.

Протокол от заседание, проведено на 27.07.2021 г.
Протокол от заседание, проведено на 02.06.2021 г.
Протокол от заседание, проведено на 11.03.2021 г.

Доклад за дейността през 2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.12.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.12.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 27.11.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 20.11.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 12.11.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 10.11.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 06.11.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 27.10.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 22.10.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 20.10.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 12.10.2020 г.

Областен план за действие на област Ловеч при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 29.09.2020 г.
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 11.07.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 10.07.2020 г.
Протокол от заседание, проведено на 09.07.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 12.06.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.05.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 21.04.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 13.04.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 06.04.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 31.03.2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 30.03.2020 г.
Протокол от заседание, проведено на 17.03.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 09.03.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 26.02.2020 г.


Наименование Брой тегления
Правилник - ОКЩЗ.pdf 2 Изтегли документ с име "Правилник - ОКЩЗ.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание проведено на 03-02-2022.pdf 459 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено на 03-02-2022.pdf"
Протокол от заседание проведено на 24-01-2022.pdf 393 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 24-01-2022.pdf"
Протокол от заседание проведено на 21.10.2021.pdf 478 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 21.10.2021.pdf"
Протокол от заседание проведено на 20.08.2021.pdf 432 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 20.08.2021.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание 16.08.2021.pdf 507 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание 16.08.2021.pdf"
Протокол от присъствено заседание 02.06.2021.pdf 517 Изтегли документ с име "Протокол от присъствено заседание 02.06.2021.pdf"
Протокол от присъствено заседание 27.07.2021.pdf 502 Изтегли документ с име "Протокол от присъствено заседание 27.07.2021.pdf"
Протокол от заседание проведено на 11032021.pdf 613 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 11032021.pdf"
ДОКЛАД на Кризисен щаб по здравеопазване за 2020.pdf 671 Изтегли документ с име "ДОКЛАД на Кризисен щаб по здравеопазване за 2020.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.12.2020 г. 865 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.12.2020 г."
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.12.2020 г. 702 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 04.12.2020 г."

Потърсете в сайта