ДЕКЛАРАЦИИ

Дата на публикуване: 22.06.2022 14:15

Подадени декларации от служителите на ОА Ловеч по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ за 2021 г.

 

Име и фамилия на служителя

 

Длъжност

Декларация

 

1.

Даниела Коларова

Връзки с обществеността

2.

Нели Митева

Директор дирекция АКРРДС

3.

Ваня Иванова

Директор дирекция АПОФУС

4.

Йордан Йорданов

Главен Експерт

5.

Василка Христова

Главен експерт

6.

Велислава Петкова

Главен експерт

7.

Галя Бочева

Главен експерт

8.

Дора Стоянова

Главен юрисконсулт

9.

Иван Гетов

Главен експерт

10.

Мая Михова

Главен експерт

11.

Нели Читинова

Главен експерт

12.

Петя Пенчева

Младши експерт

13.

Христо Троански

Старши експерт

14.

Медиана Цветкова

Главен счетоводител

15.

Росица Денчева

Главен експерт

16.

Анета Николова

Старши експерт

17.

Анита Иванова

Юрисконсулт

18.

Симона Банкова

Специалист

19.

Надя Венелинова

Специалист

20.

Християн Христов

Специалист

 

Потърсете в сайта