Заместник областен управител

Дата на публикуване: 15.02.2022 13:25
Росен Веселинов


Дата на раждане: 2 декември 1978 г.

Професия: юрист

Образование: магистър по право - СУ „СВ. Кл. Охридски“, магистър по банков и финансов мениджмънт - ТУ - Габрово

Професионален път: управител фирмен магазин във „Велде България“ АД – Троян (2003-2015), юрисконсулт „Велде България“ АД – Троян (2015-2019), управител „Общински пазари“ ЕООД – Троян (2020-2022).

Общински съветник в общински съвет – Троян (2003-2019).


E-mail: r.veselinov@lovech.government.bg
Телефон: 068 600180
Стая: 103

Ресорно организира, контролира и отговаря за следните дейности:
- Образование, наука и култура. Здравеопазване. Развитие на туризма;
- Инфраструктура. Комуникации, транспорт и транспортни схеми;
- Органи на местно самоуправление, взаимодействие, координация и контрол върху кметствата и общините. Контрол върху решенията на общинските съвети за законосъобразност;
- Социално подпомагане и социална реализация на общински и областни планове и стратегии;
- Проблеми на безработицата и заетостта – общински и областни програми;
- Вероизповедания и проблеми с малцинствата;
- Взаимодействие и координация на организациите и неправителствената сфера.

Приемни дни за граждани на зам. областния управител:
- понеделник, сряда и петък от 10 до 12 ч.;
- Информационни листи за записване на гражданите могат да бъдат попълвани при техническия сътрудник на Областен управител всеки ден от 9:00 до 17:30 часа.

  1. Заместник областен управител - Текуща страница
  2. Експерт Връзки с обществеността

Потърсете в сайта