2016 г.

Дата на публикуване: 04.12.2020 14:06
  Редовно Общо събрание на Асоциация насрочено за 29.02.2016 г.
1 Покана и проект за дневен ред за редовно  Общо събрание на Асоциацията,  насрочено за 29.02.2016 г.
2 Дневен ред
3 ГОДИШЕН ОТЧЕТ за дейността през 2015 година на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД Ловеч
4 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ за 2016 година на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД Ловеч

  Редовно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 21.03.2016 г.
1 Покана, проект за дневен ред и актуално разпределение на гласовете за редовно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 21.03.2016 г.
2 Проект на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“АД- Ловеч за 2016 г.
3 Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 година
4 Oтчет за дейността на асоциацията
5 Договор между АВиК и ВиК оператора
6 Приложения към договора
7 ПРОТОКОЛ от редовно общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- Ловеч, проведено на 21.03.2016 г.


  Извънредното общо събрание на 28.04.2016 г.  от 14:00 часа
1 Покана
2 Договор
3 Бюджет
4 ПРОТОКОЛ от извънредно общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД -Ловеч, проведено на 28.04.2016 г.


  Извънредно общо събрание на 24.08.2016 г. от 10:30 ч.
1 Покана за  извънредно Общо събрание на 24.08.2016 г.
2 Проект на бюджет за 2017 г.
3 Писмена обосновка
4 Дължима вноска от общините към бюджет 2017 г.

Потърсете в сайта