2020 г.

Дата на публикуване: 18.01.2021 17:02

  Работна среща между служителите на Асоциация по ВиК – гр. Ловеч /Асоциацията, АВиК/,  експерти на общините – членове на Асоциацията, експерти на Областна администрация Ловеч и представители на „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочена за 27.01.2020 г., 10:30 ч.
1 Покана
2 Дневен ред
3 Протокол

 

Редовно Общо събрание на 18.02.2020 г.
от 11:00 часа:

1 Дневен ред
2 Протокол
3 Актуално разпределение на гласовете и дължима вноска от членовете за 2020 г., при вноска на държавата в размер на 18 000 лв.
4 Отчет за дейността на Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2019 г.
5 Отчет за изпълнение на бюджет 2019 г. и писмена обосновка към него
6  Бюджет на Асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч за 2020 г. и писмена обосновка към него

  Извънредно общо събрание на 14.04.2020 г. от 11:00 ч.
1 Покана до кметовете
2 Дневен ред
3 Актуално разпределение на гласовете
4 Бюджет на Асоциацията за 2020 г. и писмена обосновка към него
5 Протокол

 

Работна среща между експертите на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч и експерти на общините - членове на Асоциацията, 30.03.2018 г. от 10:30 часа, зала 101 на Областна администрация Ловеч

1

Протокол  № 4 от работната среща между експертите на АВиК, общините и „ВиК“ АД –гр. Ловеч, проведена на 30.03.2018 г.


  Работна среща между служители на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и представители на „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочена за 15.06.2020 г., 15:00 ч.
1 ДНЕВЕН РЕД за работна среща между служители на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и представители на „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочена за 15.06.2020 г., 15:00 ч.
2 ПРОТОКОЛ № 5 от работна среща между служителите на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и служители от „ВиК“ АД – гр. Ловеч

  Материали за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено за 18.08.2020 г. от 11:00 часа:
1 Покана за извънредното заседание
2 Проект на дневен ред
3 Актуално разпределение на гласовете (при финансиране от държавата в размер на 18 000 лв. и при финансиране от държавата в размер на 23 000 лв.);
4 Проект на бюджет за 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и писмена обосновка към него, както и размера на дължимата вноска от всяка община
5 Протокол

  Регулярна работна среща, съгл. изискванията на чл. 12 (а) от Договора, проведена на 24.09.2020 г. от 11:00 часа
1 Дневен ред
2 Протокол № 7/24.09.2020 г.

 
  Извънредно заседание на Общото събрание на АВиК - гр. Ловеч, насрочено за 08.12.2020 г. от 11:00 часа (публикувано на 29.10.2020 г.)
1 Покана за извънредното заседание
2 Проект на дневен ред
3 Актуално разпределение на гласовете
4 ПРОТОКОЛ  № 9 от извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч

Потърсете в сайта