Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Дата на публикуване: 07.09.2023 19:10
Председател: Виктор Стойчев - областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Нели Читинова - зам. областен управител на област Ловеч
Секретар: Василка Христова - гл. експерт в дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
Членове: 
 1. старши комисар Станислав Великов – директор на Областна дирекция на МВР - Ловеч;
 2. Христо Христов – директор на ТД „НС“ – Ловеч;
 3. майор Дончо Игнатов - началник на военно формирование 24480-Ловеч;
 4. комисар Петър Петров - в.п.д. директор на РД „ПБЗН“ - Ловеч;
 5. д-р Красимир Кипров – директор на Център за спешна медицинска помощ – Ловеч;
 6. инж. Цветослав Кьордов – район ОЦ Ловеч към „ЕРМ Запад“ АД;
 7. инж. Данаил Събевски – директор на „В и К“ АД – гр. Ловеч;
 8. инж. Йордан Първанов - директор на Областно пътно управление – Ловеч;
 9. Дияна Рускова – директор на ОД „Земеделие“ – гр. Ловеч;
 10. д-р Росица Милчева - директор на Регионална здравна инспекция - Ловеч;
 11. д-р Тихомира Въцова-Дулева - и.ф. директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч;
 12. Стефан Балджиев – специалист „Обществен ред и сигурност“ в Община Априлци;
 13. Даниела Петкова – общински съветник в Общински съвет Априлци;
 14. Иван Иванов – зам. кмет на Община Летница;
 15. Андрей Моврадинов – председател на Общински съвет Летница;
 16. Даниел Колев – зам. кмет на Община Ловеч;
 17. Петър Цолов – председател на Общински съвет Ловеч;
 18. Георги Георгиев – зам. кмет на Община Луковит;
 19. Анахид Михайлова – общински съветник в Общински съвет Луковит;
 20. Борис Врабевски – зам. кмет на Община Тетевен;
 21. Виолета Ивайлова – общински съветник в Общински съвет Тетевен;
 22. Ангел Ангелов – зам. кмет на Община Троян;
 23. Петко Пенков – председател на Общински съвет Троян;
 24. Мария Динова – зам. кмет на Община Угърчин;
 25. Милена Найденова – общински съветник в Общински съвет Угърчин;
 26. инж. Найден Найденов – кмет на Община Ябланица;
 27. Румен Гаврилов – председател на Общински съвет Ябланица.
Информация за дейността:

Наименование Брой тегления
Доклад ОСНРБ 2022.pdf 189 Изтегли документ с име "Доклад ОСНРБ 2022.pdf"
Протокол заседание 27-10-2022.pdf 1468 Изтегли документ с име "Протокол заседание 27-10-2022.pdf"
Областна програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025.pdf 1974 Изтегли документ с име "Областна програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025.pdf"
Д-Д ОСНРБ 2021.pdf 2177 Изтегли документ с име "Д-Д ОСНРБ 2021.pdf"
Областна програма НРБ 2021-2025 за публично обсъждане.pdf 2148 Изтегли документ с име "Областна програма НРБ 2021-2025 за публично обсъждане.pdf"
Доклад за дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия през 2020 г. 1671 Изтегли документ с име "Доклад за дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия през 2020 г."
 1. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия - Текуща страница
 2. Постоянна Комисия по туризъм към Областен съвет за развитие на област Ловеч
 3. Областна комисия \"Военни паметници\"
 4. Областен съвет за хората с увреждания
 5. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 9. Епизоотична комисия
 10. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 11. Областен съвет за развитие
 12. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 13. Областен младежки съвет - Ловеч
 14. Регионален съвет за развитие на СЗР
 15. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 16. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 17. Областна комисия по транспорт
 18. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 19. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 20. Областен експертен съвет по устройство на територията
 21. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 22. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта