Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Дата на публикуване: 24.11.2022 10:15

Основание за създаване:

чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с изпълнение на чл. 167б, ал. 6 от Закона за движението по пътищата ОКБДП да извършват своята дейност и съгласно утвърдени правила от председателя на ДАБДП

Състав:

Председател: инж. Светослав Славчев - областен управител на област Ловеч

Зам. председател: Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС
Секретар: Христо Троански – старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч

Членове:

 1. Станислав Великов – ВПД директор при ОДМВР Ловеч
 2. Николай Недялков – началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Ловеч
 3. Калин Везиев – началник на група „Оперативен център“ в сектор ПГСД при РДПБЗН
 4. Милко Минков – инспектор в ОО АА, гр. Ловеч
 5. Силвия Моева – заместник директор на ЦСМП - Ловеч
 6. Стоянка Цанова – ст. експерт РУО – Ловеч
 7. Румен Петров – окръжна прокуратура Ловеч
 8. Анелия Кърчева – гл. инспектор дирекция ОЗ в РЗИ Ловеч
 9. Станислава Бояджиева - главен специалист към БЧК Ловеч
 10. Георги Грозданов – директор на ОПУ – Ловеч
 11. Стефан Балджиев – мл. експерт ОРС в Община Априлци
 12. Иван Иванов – зам. кмет на Община Летница
 13. Катя Кунева – гл. експерт в Община Ловеч
 14. Георги Георгиев – зам. кмет на Община Луковит
 15. Борис Врабевски – зам. кмет в Община Тетевен
 16. Николай Петров  – гл. експерт „Пътна инфраструктура“ в Община Троян
 17. Деница Екова – мл. експерт "Образование и култура" в Община Угърчин
 18. Пламен Василев – зам. кмет на Община Ябланица
 19. Валентина Митева – председател на СБА Ловеч

Задачи:

 1. Да планират, координират и докладват изпълнението на мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата в областта, като изготвят годишни план-програми и доклади, съобразени с Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България, плановете за действие за нейното изпълнение и методическите указания на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".
 2. Да координира и контролира проблемите по безопасност на движението по пътищата в областта, съгласно правомощията, с които разполагат отделните институции, участващи в комисията.

 

За резултатите от всяко заседание на Комисията да се изготвя протокол, който да се публикува на интернет страницата на Областна администрация.


 

Документи:

Протокол от заседанието, проведено на 04.08.2022 г.

Протокол от заседанието, проведено на 21.06.2022 г.


Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2021 г.


Протокол от заседанието, проведено на 25.03.2022 г.


График на заседанията на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за 2022 г.


Протокол от заседанието, проведено на 22.12.2021 г.


Областна план-програма за 2022 г.


Протокол от заседанието, проведено на 13.09.2021 г.


Тримесечен доклад за дейността на Областна комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на област Ловеч

Протокол от заседанието, проведено на 28.06.2021 г.


Протокол 1 от неприсъствено заседание на ОКБДП


Областен годишен доклад за 2020 г.

Доклад за дейността на Областна комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на област Ловеч през 2020 г.


Протокол № 4 от неприсъствено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областните комисии по безопасност на движението по пътищата

План-програма за изпълнение на Областната политика по безопасност на движението по пътищата

График на заседанията на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Протокол от заседанието, проведено на 10.09.2020 г.


Протокол от заседанието, проведено на 18.06.2020 г.


Правилник за организацията и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Ловеч


План-програма за 2020 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата


Годишен доклад за 2019 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата

МЕРКИ за предпазване на служителите и работниците на ОА-Ловеч от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа


Доклад за дейността на Областна комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на област Ловеч през 2019 г.


Протокол от заседанието, проведено на 31.01.2020 г.


Протокол от заседанието, проведено на 11.09.2019 г.
 
 
 
 
Доклад за дейността на Областна комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на област Ловеч през 2018 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Протокол от заседание 04-08-2022.pdf 128 Изтегли документ с име "Протокол от заседание 04-08-2022.pdf"
Протокол от заседание на ОКБДП Ловеч 21-06-2022.pdf 240 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на ОКБДП Ловеч 21-06-2022.pdf"
Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2021 г.pdf 315 Изтегли документ с име "Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2021 г.pdf"
Протокол от заседанието проведено на 25-03-2022 г.pdf 428 Изтегли документ с име "Протокол от заседанието проведено на 25-03-2022 г.pdf"
График на заседанията за 2022 г..pdf 548 Изтегли документ с име "График на заседанията за 2022 г..pdf"
Протокол от заседанието, проведено на 22.12.2021 г..pdf 533 Изтегли документ с име "Протокол от заседанието, проведено на 22.12.2021 г..pdf"
Областна план-програма за 2022 г..pdf 272 Изтегли документ с име "Областна план-програма за 2022 г..pdf"
Протокол от заседанието, проведено на 13.09.2021 г.pdf 575 Изтегли документ с име "Протокол от заседанието, проведено на 13.09.2021 г.pdf"
Тримесечен доклад за дейността на Областна комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на област Ловеч.pdf 536 Изтегли документ с име "Тримесечен доклад за дейността на Областна комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на област Ловеч.pdf"
Protokol ot zasedanie OKBDP 28-06-2021.pdf 554 Изтегли документ с име "Protokol ot zasedanie OKBDP 28-06-2021.pdf"
Областен годишен доклад по БДП за 2020.pdf 580 Изтегли документ с име "Областен годишен доклад по БДП за 2020.pdf"
ПРОТОКОЛ 1 неприсъствено ОКБДП 25.02.21.doc 529 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 1 неприсъствено ОКБДП 25.02.21.doc"
Д О К Л А Д 2020 БД.pdf 757 Изтегли документ с име "Д О К Л А Д 2020 БД.pdf"
План-програма за изпълнение на Областната политика по безопасност на движението по пътищата.pdf 1093 Изтегли документ с име "План-програма за изпълнение на Областната политика по безопасност на движението по пътищата.pdf"
Протокол № 4 от неприсъствено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.pdf 922 Изтегли документ с име "Протокол № 4 от неприсъствено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.pdf"
График на заседанията на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.pdf 881 Изтегли документ с име "График на заседанията на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.pdf"
Правила за дейността на ОКБДП.pdf 1132 Изтегли документ с име "Правила за дейността на ОКБДП.pdf"
 1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областен съвет по условия на труд
 7. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 8. Епизоотична комисия
 9. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 10. Областен съвет за развитие
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта