Епизоотична комисия

Дата на публикуване: 01.06.2022 15:30
Областната епизоотична комисия осъществява своята дейност на остнование чл. 128 ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинска дейност и във връзка с чл. 128, ал. 2 от същия, с оглед недопускане на болести по животни и зоонози на територията на област Ловеч като:
 • Комисията се самосезира и извършва своевременно оценка на обстановката при  наличие на информация, свързана с опасност от възникване на епидемии  по животните в област Ловеч, като набелязва конкретни мерки за ограничаване на заразяването и ликвидиране на огнищата на поражения.
 • Комисията контролира юридическите и физическите лица по изпълнение на набелязаните мерки за защита на животните, свързани с ограничаване на разпространението на заболявания.

Състав:
 Председател:  Виктор Стойчев - областен управител на Област Ловеч
 Секретар: д-р Росен Федерчев - директор на "Областна дирекция по безопасност на храните" - Ловеч
 Членове:
 1. Росица Милчева - заместник-директор на "Регионална здравна инспекция" - Ловеч
 2. инж. Павли Богдански - директор на "Регионална дирекция по горите" - Ловеч
 3. гл. инсп. Тони Петков - ВПД началник сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция" към отдел "Охранителна полиция" в ОД на МВР Ловеч
 4. ст. инсп. инж. Радомир Радев - началник група ПКПД в РДПБЗН - Ловеч
 5. Дияна Рускова, директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч
 6. Павлин Панов - ръководител на Сдружение „Ловно-рибарско дружество" - Ловеч
 7. инж. Георги Грозданов - директор на "Областно пътно управление" - Ловеч
 8. Ангел Ангелов - зам. директор на "Регионална дирекция по горите" - Ловеч
 9. д-р Мария Антонова - председател на ОК на БВС - Ловеч
 10. Аделина Балджиева – ст.спец. „Екология и Инспекторат“ в Община Априлци
 11. Иван Иванов – зам.-кмет на Община Летница
 12. Митко Митев – ст. експерт ГСПЗ в Община Ловеч
 13. Георги Георгиев – зам.-кмет на Община Луковит
 14. Борис Врабевски – зам.-кмет на Община Тететвен
 15. инж. Бистра Чолакова – зам.-кмет на Община Троян
 16. Бистра Иванова – гл. експерт „Общинска собственост“ в Община Угърчин
 17. Найден Найденов – кмет на Община Ябланица
 18. Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС, ОА - Ловеч
 19. Петя Пенчева – младши експерт в дирекция АКРРДС, ОА – Ловеч
 
Протокол от заседание, проведено чрез писмена процедура през м. май 2022 г.

Протокол от заседание, проведено на 2 март 2022 г.


Протокол от неприсъствено заседание, проведено през м. февруари 2022 г.

Доклад за дейността на Областната eпизоотична комисия през 2021 г.


Протокол от неприсъствено заседание, проведено през м. ноември 2021 г.


Протокол от неприсъствено заседание, проведено през м. септември 2021 г.


Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено на 1 юли 2021 г.


Заповед РД-07-46/12.05.2021 г. във връзка със заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците


Протокол от заседание на Областна Епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено чрез писмена процедура през м. май 2021 г.

Протокол от заседание на Областна Епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено чрез писмена процедура през м. април 2021 г.


Протокол от заседание на Областна Епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено чрез писмена процедура през м. февруари 2021 г.


Протокол от заседание на Областна Епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено чрез писмена процедура през м. януари 2021 г.


Доклад за дейността на Областната eпизоотична комисия през 2020 г.

Протокол от заседание на Областна Епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено чрез писмена процедура през м. декември 2020 г.


Заповед № РД-07-108/11.12.2020 г. на Областен управител Ловеч за необходими мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците


Протокол от заседание, проведено на 05.10.2020 г.


Протокол от заседание, проведено на 03.09.2020 г.


Протокол от заседание на Областна Епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено чрез писмена процедура през м. юли 2020 г.


Протокол от заседание на Областна Епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено чрез писмена процедура през м. юни 2020 г.


Протокол от заседание на Областна Епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено чрез писмена процедура през м. май 2020 г.


Заповед № РД-07-42/18.05.2020 г. на Областен управител на област Ловеч във връзка с инвентаризация на животновъдни обекти за отглеждане на свине – лични стопанства


Протокол от неприсъствено заседание на Областна Епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено април 2020 г.


Правилник за организацията и дейността на областната епизоотична комисия

Протокол от неприсъствено заседание на Областна Епизоотична комисия към Областна администрация – Ловеч, проведено на 27.03.2020 г.


Протокол от заседание, проведено на 04.03.2020 г.


Доклад за дейността на Областната eпизоотична комисия през 2019 г.


Протокол от заседание, проведено на 04.02.2020 г.

Протокол от заседание, проведено на 29.01.2020 г.


Протокол от заседание, проведено на 14.01.2020 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заповед № РД-07-47/03.04.2019 г. на Областен управител на област Ловеч
Заповед № РД-07-38/15.02.2019 г. на Областен управител на област Ловеч
Протокол от заседание, проведено на 14.03.2019 г.
Правилник за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия
Доклад за дейността на Областната eпизоотична комисия през 2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 30.10.2018 г.
Заповед № РД-07-112/21.09.2018 г. във връзка с усложнената епизоотична обстановка в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС)
Протокол от заседание, проведено на 18.09.2018 г.
Заповед № РД-07-94/24.07.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 23.07.2018 г.
Заповед № РД-07-89/11.07.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 10.07.2018 г.
Доклад за дейността на Областната eпизоотична комисия през 2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 31.10.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 06.01.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 08.06.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.04.2016 г.

Наименование Брой тегления
Протокол от заседание май 2022.pdf 7 Изтегли документ с име "Протокол от заседание май 2022.pdf"
Протокол от заседание проведено на 02-03-2022 г.pdf 170 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 02-03-2022 г.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание проведено през м февруари 2022 г.pdf 113 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено през м февруари 2022 г.pdf"
Доклад - Епизоотична комисия 2021 г.pdf 82 Изтегли документ с име "Доклад - Епизоотична комисия 2021 г.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание, проведено през м. ноември 2021 г..pdf 132 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено през м. ноември 2021 г..pdf"
Протокол от неприсъствено заседание, проведено през м. септември 2021 г..pdf 206 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено през м. септември 2021 г..pdf"
Протокол от заседание проведено на 01.07.2021 г..pdf 250 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 01.07.2021 г..pdf"
Заповед РД-07-46 от 12.05.2021 г. във връзка със заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците.pdf 287 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-46 от 12.05.2021 г. във връзка със заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание, проведено през м. май 2021 г..pdf 355 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено през м. май 2021 г..pdf"
Протокол от неприсъствено заседание проведено през м. април 2021 г..pdf 235 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено през м. април 2021 г..pdf"
Протокол от неприсъствено заседание проведено през февруари 2021.pdf 330 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено през февруари 2021.pdf"
Доклад - Епизоотична комисия 2020 г..pdf 232 Изтегли документ с име "Доклад - Епизоотична комисия 2020 г..pdf"
Протокол от неприсъствено заседание проведено през януари 2021 г .pdf 761 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено през януари 2021 г .pdf"
Протокол от неприсъствено заседание, проведено през месец декември 2020 г..pdf 752 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено през месец декември 2020 г..pdf"
Заповед № РД-07-108/11.12.2020 г. на Областен управител Ловеч за необходими мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците 779 Изтегли документ с име "Заповед № РД-07-108/11.12.2020 г. на Областен управител Ловеч за необходими мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците"
 1. Епизоотична комисия - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 9. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 10. Областен съвет за развитие
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта