Областен съвет за тристранно сътрудничество

Дата на публикуване: 03.08.2023 14:10

Създаден на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 3б от Кодекса на труда и чл.  4 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч


Председател: Виктор Стойчев - областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Боян Боянов - директор на териториално поделение на НОИ - Ловеч
Секретар: Виолета Николова - старши експерт в Областна администрация Ловеч
Членове:
 1. Павлина Стоянова - председател на СРС на КТ „Подкрепа” - Ловеч
 2. Татяна Тодорова - Търговско промишлена и земеделска палата - Ловеч
 3. Мариета Младенова - изпълнителен директор на Сдружение "Стопанска камара - Ловеч"
 4. инж. Пенка Николова - директор на дирекция „Инспекция по труда” - Ловеч
 5. Снежанка Алексиева - директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Ловеч
 6. Ралица Атанасова - директор на дирекция " Регонална служба по заетостта" - Ловеч
 7. Тодор Капитанов - вицепрезидент на КНСБ
Задача: Областния съвет за тристранно сътрудничество да осъществява сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителни отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

--------------------------------------------------------------------------------

Документи:

Наименование Брой тегления
Доклад Областен съвет за тристранно сътрудничество 2022.pdf 140 Изтегли документ с име "Доклад Областен съвет за тристранно сътрудничество 2022.pdf"
Протокол от заседание проведено на 27-10-2022.pdf 245 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 27-10-2022.pdf"
Доклад ОСТС 2021 г.pdf 832 Изтегли документ с име "Доклад ОСТС 2021 г.pdf"
Протокол от заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч, проведено на 07.10.2021.pdf 1362 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч, проведено на 07.10.2021.pdf"
ДОКЛАД на ОСТС за 2020.pdf 977 Изтегли документ с име "ДОКЛАД на ОСТС за 2020.pdf"
 1. Областен съвет за тристранно сътрудничество - Текуща страница
 2. Постоянна Комисия по туризъм към Областен съвет за развитие на област Ловеч
 3. Областна комисия \"Военни паметници\"
 4. Областен съвет за хората с увреждания
 5. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 6. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Областен съвет по условия на труд
 9. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 10. Епизоотична комисия
 11. Областен съвет за развитие
 12. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 13. Областен младежки съвет - Ловеч
 14. Регионален съвет за развитие на СЗР
 15. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 16. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 17. Областна комисия по транспорт
 18. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 19. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 20. Областен експертен съвет по устройство на територията
 21. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 22. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта