Проект по ОПАК - Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет

Дата на публикуване: 23.11.2012 15:40


Проект: "КООРДИНИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ"

Договор № А10-13-50/20.02.2012 г.

Бенефициент: Областна администрация Ловеч

Партньори: общините Ловеч, Тетевен и Троян

Финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Стойност на проекта: 558 529,21 лева  1. осперитет... - Текуща страница

Потърсете в сайта