НОВИНИ

Дата на публикуване: 23.11.2012 23:02


Първа конференция за представяне на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч

Първото заседание на работна група „Оценка и актуализация на документи за стратегическо планиране” - 06.11.2012 г.

Първото заседание на работна група „Съгласуване на местни политики с европейски и национални стратегически и нормативни документи” - 22.11.2012 г.

На 22 ноември, се проведе второто заседание на работната група, на което бе представен и проектът на правилата

На 5 декември, в Областна администрация Ловеч се проведе първото работно заседание на работната група "Анализ на природно-ресурсния потенциал и социално-икономическото развитие"

На 18 декември, в Областна администрация Ловеч се проведе второто заседание на работна група „Съгласуване на местни политики с европейски и национални стратегическо и нормативни документи” по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”, финансиран по ОПАК.

Дни на отворени врати с граждани и граждански организации по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян

Област Ловеч беше домакин на Kръгла маса със социалните партньори на тема „Kонсултации за устойчиво развитие”

Kръгли маси със социалните партньори на тема „Kонсултации за устойчиво развитие” и Кръгли маси с представители на бизнеса и браншови организации на тема „Приоритети за икономическо развитие в периода 2014-2020” по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян

Финална пресконференция за представяне на извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян
  1. НОВИНИ - Текуща страница
  2. ДОКУМЕНТИ

Потърсете в сайта