Цели и отчети за дейността на администрацията

Дата на публикуване: 22.02.2022 10:55
 
Цели на Областна администрация Ловеч за 2022 година

Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2021 година

Отчет за изпълнение на целите за 2021 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2021 година


Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2020 година


Отчет за изпълнение на целите за 2020 г.


Цели на Областна администрация Ловеч за 2020 година


Доклад за дейността на Областна администрация Ловеч през 2019 година


Отчет за изпълнение на целите за 2019 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2019 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Цели на Областна администрация Ловеч за 2022 година.pdf 588 Изтегли документ с име "Цели на Областна администрация Ловеч за 2022 година.pdf"
Отчет за изпълнение на целите за 2021 година.pdf 692 Изтегли документ с име "Отчет за изпълнение на целите за 2021 година.pdf"
Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2021 година.pdf 522 Изтегли документ с име "Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2021 година.pdf"
Цели на Областна администрация Ловеч за 2021 година 819 Изтегли документ с име "Цели на Областна администрация Ловеч за 2021 година"
Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2020 година 702 Изтегли документ с име "Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2020 година"
Отчет за изпълнение на целите за 2020 г. 831 Изтегли документ с име "Отчет за изпълнение на целите за 2020 г."

Потърсете в сайта