Цели и отчети за дейността на администрацията

Дата на публикуване: 28.02.2023 15:10
 
Цели на Областна администрация Ловеч за 2023 година

Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2022 година

Отчет за изпълнение на целите за 2022 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2022 година


Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2021 година

Отчет за изпълнение на целите за 2021 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2021 година


Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2020 година


Отчет за изпълнение на целите за 2020 г.


Цели на Областна администрация Ловеч за 2020 година


Доклад за дейността на Областна администрация Ловеч през 2019 година


Отчет за изпълнение на целите за 2019 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2019 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Celi OA-Lovech-2023.pdf 147 Изтегли документ с име "Celi OA-Lovech-2023.pdf"
Celi_2022 отчет на целите.pdf 98 Изтегли документ с име "Celi_2022 отчет на целите.pdf"
Доклад 2022.pdf 108 Изтегли документ с име "Доклад 2022.pdf"
Цели на Областна администрация Ловеч за 2022 година.pdf 1367 Изтегли документ с име "Цели на Областна администрация Ловеч за 2022 година.pdf"
Отчет за изпълнение на целите за 2021 година.pdf 1786 Изтегли документ с име "Отчет за изпълнение на целите за 2021 година.pdf"
Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2021 година.pdf 1180 Изтегли документ с име "Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2021 година.pdf"
Цели на Областна администрация Ловеч за 2021 година 1431 Изтегли документ с име "Цели на Областна администрация Ловеч за 2021 година"
Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2020 година 1255 Изтегли документ с име "Доклад за състоянието и дейността и на Областна администрация Ловеч през 2020 година"
Отчет за изпълнение на целите за 2020 г. 1622 Изтегли документ с име "Отчет за изпълнение на целите за 2020 г."

Потърсете в сайта