Единeн модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Дата на публикуване: 12.05.2020 15:45

Областна администрация Ловеч е присъединена към  Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес
https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.


  1. Единeн модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - Текуща страница
  2. Изисквания за работа с електронните документи

Потърсете в сайта