Приемни дни за граждани на областния управител

Дата на публикуване: 20.01.2022 14:50
  • Вторник и четвъртък от 10 до 12 ч.

  • Информационни листи за записване на гражданите могат да бъдат попълвани при техническия сътрудник на Областен управител всеки ден от 9:00 до 17:30 часа

  1. Приемни дни за граждани на областния управител - Текуща страница
  2. Правомощия на областния управител

Потърсете в сайта