Приемни дни за граждани на областния управител

Дата на публикуване: 05.08.2022 09:50
  • Всяка сряда от 9:30 до 12 ч.

  • Информационни листи за записване на гражданите могат да бъдат попълвани при техническия сътрудник на Областен управител всеки ден от 9:00 до 17:30 часа

  1. Приемни дни за граждани на областния управител - Текуща страница
  2. Правомощия на областния управител

Потърсете в сайта