Областна стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Ловеч


Наименование Брой тегления
Приложение 1 към Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ловеч за 2021-2022 г. .pdf 847 Изтегли документ с име "Приложение 1 към Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ловеч за 2021-2022 г. .pdf"
Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Ловеч (2021-2022 г.).pdf 1150 Изтегли документ с име "Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Ловеч (2021-2022 г.).pdf"
Отчет за изпълнението на дейностите и постигнатите индикатори по изпълнението на целите на стратегията (2019-2020 г.).pdf 791 Изтегли документ с име "Отчет за изпълнението на дейностите и постигнатите индикатори по изпълнението на целите на стратегията (2019-2020 г.).pdf"

Потърсете в сайта