Пресцентър


04.07.2022
Регистрираната 14-дневна заболеваемост от COVID-19 за област Ловеч бележи леко завишение - до 3 юли е 34 на 100 хиляди население при 29 на 100 хиляди за предходната седмица. За изминалата седмица са диагностицирани 16 положителни лица при 18 за предходния 7-дневен период. Това сочат данните на седмичния информационен бюлетин на РЗИ – Ловеч.  Положителните активни лица са 34, от които 28 са под домашна изолация...

04.07.2022
Младежи от първия набор на доброволния резерв на българската армия прие днес областният управител Виктор Стойчев. От област Ловеч те са шестима и са от Ловеч – Веселин Лазаров и Васил Киров, от Летница – Йоан Деков и Вилиан Деков, и от Троян – Николай Гътовски и Момчил Йотов. Момчетата са завършили успешно първата смяна на срочната служба в доброволния резерв в националния военен университет...

01.07.2022
Нерегламентирано загробените мъртви патици в Йоглав вече са предадени за унищожаване в екарисаж Нерагламентирано загробените мъртви патици в с. Йоглав вече са предадени за унищожаване в екарисаж. Това стана ясно по време на заседанието днес на областната епизоотична комисия, свикана от областния управител Виктор Стойчев заради получен сигнал за големи количества загробени мъртви патици и изхвърляне на тор в нерегламентирани сметища в близост до птицевъдни обекти...

01.07.2022
„Поздравявам Ви, че срещате науката с бизнеса! Поздравявам Ви, че не развивате науката сама за себе си, а правите с бизнеса поле за изява на споделеното знание!“ С тези думи се обърна днес към участниците в научната конференция, провеждана за шести път в Технически колеж – Ловеч, областният управител Виктор Стойчев. Той изтъкна, че Колежът като единственото висше училище в Ловеч се развива успешно вече...

01.07.2022
На заседание миналата седмица областната комисия по безопасност на движението по пътищата реши през септември или октомври т. г. в Ловеч да се проведе пълномащабно учение с участие на силите на Единната спасителна система, областното пътно управление, областната структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, общини и доброволни формирования. Темата му ще е осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал...

28.06.2022
Областният управител Виктор Стойчев участва вчера в София в информационна среща за популяризиране на проблемите на правораздаването в областта на наказателното преследване на виновните за пътнотранспортно произшествие с наличието на жертви или ранени. Организатори бяха фондация „Отворена длан“, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Публично бяха представени резултатите по проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ...

15.06.2022
Правителството одобри Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. Тя е основният стратегически инструмент за планиране и прилагане на държавната политика за младежта и дефинира нейните основни и специфични цели и приоритети за следващите 10 години, както и мерките за тяхното постигане. При разработването на Стратегията е отчетен фактът, че младежките политики в България очертават системен и холистичен подход за създаване на благоприятни условия за...

15.06.2022
Кабинетът прие Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища, по която ще се инвестират 15 млн. лв. Максималната сума за строителство на нова площадка със специализирана настилка е 170 000 лева, а за ремонт на съществуваща- 100 000 лева. Модерната спортна инфраструктура ще стимулира учениците към активно спортуване, което ще допринесе за по-здравословен начин на живот сред подрастващото...

15.06.2022
Правителството одобри Наредба за качеството на социалните услуги. Приемането на нормативния акт е регламентирано в Закона за социалните услуги. Целта му е да създаде условия за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. За постигането на този приоритет основен акцент е поставен върху професионалната подготовка на служителите, които предоставят социални услуги, и осигуряването на възможности за...

01.06.2022
Компенсациите от страна на държавата заради високите цени на електроенергията ще продължат през месеците май и юни, реши Министерският съвет на днешното си заседание. Чрез предлаганото изменение в програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще продължи подпомагането на всички небитови крайни клиенти за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия през съответните месеци. Размерът на предвидената...

12.05.2022
Министерски съвет прие решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 30 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с решения № 105 и № 202 на Министерския съвет от 2022 г. и Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана...

12.05.2022
Със свое решение правителството одобри искане за предприемане на действия по изготвяне и изпращане на уведомление за нотифициране от страната ни на мерки, съгласно чл. 15, букви „б“ до „и“ от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. Това е свързано с кризата с цените на енергийните продукти, която...

07.04.2022
Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в община Ловеч. Прекъсвания са възможни на 12 април в интервала от 08:00 до 18:00 ч. на територията на цялата община. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на...

01.04.2022
01.04.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстоящ ремонт в подстанция, който може да доведе до смущения на електрозахранването в община Троян.   Прекъсвания са възможни на 7 април в периода от 9:00 до 16:00 ч. във всички населени места от община Троян.   Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в...

30.03.2022
30.03.2022 г.   – София – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстояща реконструкция в подстанция, която може да доведе до смущения на електрозахранването в общините Плевен и Ловеч. В община Плевен временни прекъсвания на електрозахранването са възможни за периода от 16.00 ч. на 1 април до 10.00 ч. на 4 април в кв. Сторгозия и кв. 9-ти в града, както и в...

07.05.2021
Стремежът на ЧЕЗ Разпределение за непрестанно повишаване на качеството на обслужване, нарастващите изисквания на потребителите, все по-бързо развиващите се онлайн технологии и нуждата от бърза и точна информация за работещите от вкъщи, доведоха до необходимостта от създаването на по-достъпна система за уведомяване за планираните прекъсвания на електрозахранването, изпълнявани от компанията.  В тази връзка дружеството разработи секция на сайта си, в която всеки потребител, въвеждайки своя...

23.04.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април...

16.04.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април...