Пресцентър


25.05.2024
На 25 май в местността "Костина", село Рибарица се проведе възпоменателен митинг, посветен на 148-та годишнина от епилога на Априлското въстание и гибелта на един от най-великите революционери Георги Бенковски.  В събитието участваха курсанти от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, водени от полковник Адриян Колев, заместник началник на ВВВУ „Георги Бенковски“, Долна Митрополия, ученици от Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Плевен, които положиха клетва, официални лица...

24.05.2024
Уважаеми учители, просветни и културни дейци, ученици, скъпи граждани на област Ловеч, Днес е най-светлият български празник, в който се прекланяме пред делото на светите братя равноапостоли Кирил и Методий и на всички техни ученици, работили всеотдайно и посветено за разпространението на славянската писменост и за развитието на българската книжовност и просвета. Техният принос е повод за гордост, самочувствие и подражание във времето назад и днес,...

23.05.2024
Областният управител Дора Стоянова награди с грамота, служител на администрацията – Румяна Радоева, за гражданска доблест и действия, които повишават авторитета на институцията в обществото. Сигнализирайки на 112, Румяна е помогнала при инцидент с жена, попаднала във водите на река Осъм.

23.05.2024
Издадена е Заповед № РД-07-74/02.05.2024 г. на Областен управител на област Ловеч за одобряване на плана на новообразуваните имоти на местността „Гъжоварки“ в землището на гр. Летница, община Летница, област Ловеч, плана на новообразуваните имоти на местността „Долна Дъбрава“ в землището на гр. Летница, община Летница, област Ловеч и плана на новообразуваните имоти на местността „Горна Дъбрава“ в землището на гр. Летница, община Летница, област...

21.05.2024
Най-късно до 2030 г. трябва да бъдат закрити всички складове, съхраняващи пестициди и негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита на територията на РИОСВ – Плевен, съобщиха от инспекцията на среща с участието на ръководството й, областният управител Дора Стоянова и представители на общини и кметства от област Ловеч. Онлайн в срещата участва и експерт от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на...

17.05.2024
Днес, 17.05.2024 г., в Областна администрация Ловеч се проведе работна среща за създаване на оптимална организация на работата по произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г. В срещата взеха участие директорите на областната дирекция на МВР - старши комисар Дончо Манов, на териториалната дирекция „Национална сигурност“ - Христо Христов,  на „Информационно обслужване“, клон...

29.11.2023
Приходи в размер на 4.143 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2023 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет. Най-големият дял от приходите се очаква да бъдат от продажба на квоти за емисии парникови газове - 2.652 млрд. лв. Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД,...

29.11.2023
Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 3 148 230 лв., за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключен договор за доставка на хеликоптери по инвестиция С l2.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха”, част от Националния План за възстановяване и устойчивост. Средствата...

29.11.2023
Кой е уязвим клиент за снабдяване с електроенергия и кои домакинства са енергийно бедни? - На тези въпроси отговаря Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия, одобрена от Министерския съвет на днешното му заседание. Наредбата е разработена от междуведомствена работна група, включваща министерствата на труда...

29.11.2023
Правителството прие изменение на ПМС № 185 от 2011 г. за изменение на ПМС № 125 от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. Промяната се отнася до дейността на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) към Министерството на земеделието, като се вменява задължение на НССЗ да изпълнява дейности и по Стратегически план за развитие на земеделието и...

29.11.2023
Министерският съвет прие Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2023 г. Плащанията са верифицирани за периода от 16.11.2022 до 31.08.2023 г. за 732 одобрени заявления на заинтересованите лица. С приемането на настоящия проект на акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в общ размер на 12 528 457,05 лв. с ДДС съгласно...

29.11.2023
Република България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия. В декларацията се подчертава важната роля на ядрената енергетика за постигането на въглеродна неутралност и се отбелязват резултатите от анализа на Междуправителствения панел по изменение на климата, които показват, че ядрените мощности в световен мащаб следва да се утраят в периода от 2020 г. до 2050 г. с цел ограничаване на повишаването...

13.09.2023
Със Заповед № РД-08-97 от 13.09.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „А.В.Д. Холидейс“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 73198.93.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч за обект: „Външно ел. захранване ниско...

01.09.2023
Със Заповед № РД-08-77 от 31.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „ВААЛ СОЛ“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти – публична държавна собственост с идентификатори 06536.297.817 и 06536.297.809 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестово, община Ловеч, област Ловеч за обект: „Кабел 1...

25.08.2023
Със Заповед № РД-08-74 от 25.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „АНИМО ГРИЙН“ ООД – гр. Ловеч безвъзмездно право на прокарване през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Ел. захранване 20 kV...

24.08.2023
Със Заповед № РД-08-73 от 24.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Балкан“ АД – гр. Ловеч възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Изместване ведомствен водопровод на завод...

22.08.2023
Със Заповед № РД-08-68 от 22.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Фуего Транс“ ООД – гр. Плевен възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46396.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малиново, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: Водопроводно отклонение във връзка...

02.05.2023
Със Заповед № РД-08-29 от 28.04.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на Ивелин Михайлов Гачевски, с адрес: град София, ул. „Бузлуджа“ № 72, ет. 6, възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 15703.505.6105 по КККР на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект:...