Областният управител върна решение на Общински съвет Тетевен

Дата на публикуване: 15.03.2013 13:14
    Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Тетевен от 26 февруари т. г. С него Общинският съвет е открил процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД, като е предвидил конкурсът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината, състояща се от 5 души. Посочено е, че в състава на комисията се включват задължително юрист, представител на РЗИ – Ловеч и двама общински съветници. С решението се упълномощава кмета на общината да определи състава на комисията за организиране и провеждане на конкурса.
    Решението на общинския съвет не е съобразено с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения/Наредбата/, категоричен е областният управител. Там се задължава общинският съвет едновременно с решението за обявяване на конкурса да назначи комисия за неговото организиране и провеждане и да определи нейния състав – членовете й, председателя и секретаря й. Не е съобразено и изискването в състава на комисията да бъде включен и магистър по медицина.
    Като не е спазил Наредбата и не е определил състава на комисията за откритата процедура, като с това е натоварил кмета на общината, Общински съвет Тетевен е допуснал съществено нарушение, се казва в заповедта на Ваня Събчева, с която решението е върнато за ново разглеждане.

Потърсете в сайта