37 решения от общо 1548 приети от общинските съвети, е върнал Областен управител през 2012 г.

Дата на публикуване: 08.01.2013 12:34
    37 решения от общо 1548 приети е върнал Областен управител през 2012 г., сочат данните на администрацията. Цифрите показват още, че с най-голям процент върнати решения е община Ябланица. При приети 138, върнатите са 6, което прави 4,18 %. След него е община Ловеч с 8 върнати при приети 251 или 3,18 %. Най-малко – само едно решение, е върнато в община Летница, при приети 106, което по думите на областния управител Ваня Събчева е заслуга както на съветниците, така и на вносителя. Общинският съвет в Априлци е приел 157 решения, от които са върнати за ново разглеждане 3. В Тетевен и Троян съответно приетите решения в местните парламенти са 240 и 232, а върнатите съответно 6 и 3. В Луковит и Угърчин цифрите сочат съответно приети 166 и 268, а върнатите и в двата общински съвета са по 5. Но в Луковит процентът е 3,01%, а в Угърчин – 1,87%. Едно решение ще бъде оспорено в Административния съд.
    Целият процес, който включва упражняване на контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети, е много сложен и за неговото осъществяване има изключително добър и професионално работещ екип. Трябва да се знае, че не всички върнати решения са поради незаконосъобразност като замисъл. Има такива, които връщам заради това, че в тях няма достатъчни мотиви, че не са изготвени или пък аргументирани по достатъчно категоричен начин, което пък ги прави незаконосъобразни. И тъй като сроковете са кратки, то понякога е по-добре да бъдат върнати за ново разглеждане, за да бъдат оформени както е редно, коментира Ваня Събчева, като подчерта, че в началото на мандата грешките са били по-скоро от липсата на опит, което е наложило и връщането на правилниците за дейността на общинските съвети за ново обсъждане в почти всички общини.
    Една от причините е и в сроковете – знам, че има места, където предложенията се внасят за обсъждане в последния момент и вероятно съветниците нямат достатъчно време да се запознаят качествено с тях – налага се да се търси и допълнителна информация и така времето за работа действително се скъсява, после пък трябва да се бърза и така се стига до решения, които като областен управител не мога да приема, но причината да бъдат приети е според мен недоглеждане, коментира още областният управител. Събчева акцентира на факта, че „изключително добре работим с председателите на общинските съвети, когато има върнато решение обикновено се чуваме, коментираме, съгласуваме с юристите и изглаждаме нещата».

Потърсете в сайта