Областният управител върна наредбата за управление на гробищните паркове на общински съвет Тетевен

Дата на публикуване: 10.08.2012 23:18
    Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна за ново обсъждане приетата на 26 юли с решение на Общински съвет Тетевен наредба за устройство и управление на гробищните паркове на територията на общината. В решението на местния парламент се казва, че длъжностното лице по гражданското състояние при общинската администрация в общинския център съставя актове за смърт, а в населените места това се извършва от кметовете и кметските наместници.
    Така приетият текст противоречи на разпоредбите на Закона за гражданската регистрация, който определя кмета на общината като длъжностно лице по гражданско състояние на територията на общината. Също така законодателят дава възможност той да възлага тази функция с писмена заповед на кметове и кметски наместници в населените места и на други длъжностни лица от общинската администрация. Упълномощаването не може да бъде регламентирано в подзаконов нормативен документ, какъвто е наредбата, приета от общинския съвет.
    Това са мотивите на Ваня Събчева да върне за ново обсъждане документа, както и аргумента, че по този начин кметовете на кметства и кметските наместници няма да са надлежно упълномощени, което създава опасност да направи издаваните от тях документи правно неиздържани.

Потърсете в сайта