Украинските граждани, желаещи да продължат да получават подслон от държавата, трябва да попълнят нарочен въпросник

Дата на публикуване: 26.05.2022 11:51

Писмо с указания към кметовете на общини да уведомят за това настанените на тяхна територия изпрати областният управител

 

За да продължат да получават подслон от българската държава, украинските граждани трябва да попълнят нарочен въпросник. Това указва на кметовете на общините в писмо областният управител Виктор Стойчев.

Въпросникът ще послужи на Националния щаб за изготвянето на детайлен логистичен план и предварително разписание за транспортирането на хора под временна закрила. Ако някой, който до момента се е възползвал от хуманитарната програма, не желае повече да я ползва и не желае да бъде преместен, има право на свои разноски да избере къде да се подслони. Вече немалък брой хора са избрали да останат при роднини и близки, или на квартира. За всеки, който желае да бъде подслонен от държавата обаче, попълването на въпросника е задължително.

Ето линк към сайта https://ukraine.gov.bg/bg/2022/05/24/how-and-why-to-fill-out-the-government-questionnaire-for-your-relocation/, на който се намира въпросникът.

Държавните бази за настаняване, с които разполага област Ловеч, са 20, като от тях девет се нуждаят от основен ремонт, три са за детски лагери, три са общежития, три - отдалечени от населено място. Подходящи за преместване на украински граждани са хотел „Здравец“ на НОИ  в Тетевен и хотел „Рибарица“ в с. Рибарица към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, където в момента пребивават към 200 украински граждани.

Потърсете в сайта