Цели и отчети за дейността на администрацията
Цели на Областна администрация Ловеч за 2011 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2010 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2009 година

Доклад за дейността през 2006 година

Доклад за дейността през 2007 година

Отчет за изпълнение на целите за 2008 година

Отчет за изпълнение на целите за 2009 година

Отчет за изпълнение на целите за 2010 година

Доклад за дейността през 2010 година

Отчет за изпълнение на целите за 2011 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2012 година

Доклад за дейността през 2011 година

Отчет за изпълнение на целите за 2012 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2013 година

Доклад за дейността през 2012 година

Анализ на изпълнението на целите, поставени пред дирекция АПОФУС в сферата на административното обслужване

Доклад за изпълнение на поставените стратегически цели и приоритети на Областна администрация Ловеч за 2013 година

Отчет за изпълнение на целите за 2013 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2014 година

Доклад за дейността на Областна администрация Ловеч през 2014 година

Отчет за изпълнение на целите за 2014 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2015 година

Отчет за изпълнение на целите за 2015 година

Доклад за дейността на Областна администрация Ловеч през 2015 година

Цели на Областна администрация Ловеч за 2016 година

 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска