Областна координационна група за учене през целия живот

Дата на публикуване: 06.12.2021 16:43
Основание за създаване:
Чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и съгласно Националната Стратегия за учене през целия живот, одобрена с РМС № 12 от 10.01.2014 г. 

Състав:

Председател: Емил Енчев – заместник областен управител на област Ловеч
Зам. председател: 
Даниела Йотова  – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО Ловеч
Секретар: Надя Венелинова – специалист в Областна администрация Ловеч

Членове:
 1. Венцислав Христов – заместник кмет на Община Ловеч;
 2. Борис Врабевски – заместник кмет на Община Тетевен;
 3. Ани Иванова – специалист „Предучилищно и професионално образование“, Община Троян;
 4. Мариета Младенова – изпълнителен директор на Българска стопанска камара – Ловеч;
 5. Татяна Тодорова – представител на Търговско-промишлена и земеделска палата – Ловеч;
 6. Георги Тодоров – представител на КНСБ Ловеч;
 7. Павлина Стоянова – председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Ловеч;
 8. Цветанка Александрова – началник сектор в ДРСЗ – Ловеч;
 9. Ралица Попова – изпълнителен директор на Сдружение „Знание“ – Ловеч;
 10. Галина Петрова – председател на Сдружение „Екомисия 21 век“ – Ловеч;
 11. Цветозария Гатева – началник на отдел „Статистически изследвания“ –Ловеч;
 12. Росица Кривирадева-Иванова – експерт в Областен информационен център – Ловеч;
 13. Станислава Велкова – инспектор „Социална дейност и възпитателна работа“, Затвор Ловеч;
 14. Пенка Стаменова – секретар на Ловчанско читалища „Наука -1870 г.“ - Ловеч;
 15. Юлияна Цанева – директор на Регионална Библиотека „Професор Беню Цонев“ – Ловеч;
 16. Нели Митева – директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч.
 
Задачи:
 1. Координира действията на териториалните държавни органи, органите на местно самоуправление, социалните партньори и неправителствените организации за планиране, мониторинг на изпълнението и оценка на политиката за учене през целия живот;
 2. Обсъжда проекти на годишни планове за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот, изразява  становища и прави предложения за мерки на областно ниво;
 3. Обсъжда проектите на годишните мониторингови доклади за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот и изразява становища;
 4. Прави предложения за разработването на анализи и провеждането на изследвания по въпроси, свързани с изпълнението на областната политика за учене през целия живот;
 5. Прави предложения за изготвяне и дава предварително становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с провеждането на държавната политика за учене през целия живот.
Документи:

Правилник за дейността на областна координационна група за учене през целия живот

Наименование Брой тегления
Правилник за дейността на областна координационна група за учене през целия живот.pdf 9 Изтегли документ с име "Правилник за дейността на областна координационна група за учене през целия живот.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
44% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
49% Complete (success)