КОНКУРСИ

Дата на публикуване: 23.02.2017 21:10

Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч, обявен със Заповед № РД-07-11/20.02.2020 г.


Oтложения конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Ловеч, ще се проведе както следва:

  • Решаване на тест на 23 юни 2020 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на Дом

„ Преслав“, зала № 109.

  • Интервю на 23 юни 2020 г. от 13:00 часа в сградата на Областна администрация Ловеч, зала №101.


На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., във връзка с чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, насрочения за 15 април 2020 г. тест на допуснатите кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Ловеч, се отлага.
Точната дата и час за провеждане на теста ще се публикуват не по-късно от пет работни дни след изтичане на един месец от отмяна на извънредното положение.

ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ при ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
(16.03.2020)

Областен управител Ловеч обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Ловеч
(24.02.2020)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ( Приложение № 3 )

Препис-извлечение от протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч, обявен със Заповед № РД-07-81/10.06.2019 г.
(12.07.2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФОРМУЛЯРИ ПО ОБРАЗЕЦ:
 
 
 
Областен управител Ловеч обявява конкурс за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Ловеч (20.10.2016)

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
44% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
49% Complete (success)