Областна администрация

Дата на публикуване: 06.06.2010 00:00
 
Главен секретар
 • Ваня Владимирова Събчева
Дирекция АПОФУС
 • Ваня Христова Иванова - Директор на дирекция
 • Медиана Георгиева Цветкова - Главен счетоводител 
 • Анита Димитрова Иванова - Юрисконсулт
 • инж. Иван Георгиев Гетов - Главен експерт
 • Василка Младенова Христова - Главен експерт ОМП
 • Нели Веселинова Читинова - Главен експерт  
 • Веселин Петков Мончев - Главен специалист

 

Дирекция АКРРДС     
 • Нели Георгиева Митева - Директор на дирекция
 • Дора Ангелова Стоянова - Главен юрисконсулт
 • Йордан Кунчев Йорданов - Главен експерт
 • Мая Тодорова Михова - Главен експерт
 • Велислава Кирилова Петкова - Главен експерт   
 • Галя Георгиева Бочева - Главен експерт
 • инж. Росица Милкова Денчева - Главен експерт
 • Христо Пенчев Троански - Старши експерт
 • Виолета Николаева Николова - Старши експерт
 • Анета Владова Николова - Старши експерт
 • Петя Марианова Пенчева - Младши експерт
 • Красимира Давидова Петкова - Главен специалист 
 • Габриела Иванова Прозорова - Специалист
 • Християн Красимиров Христов - Специалист
 • Надя Светославова Венелинова - Специалист

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
44% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
49% Complete (success)