Областна комисия по енергийна ефективност
Основание за създаване:
Чл. 8 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 11, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност, на основание чл. 32 ал.1 от Закона за администрацията

Състав:
Председател: Георги Терзийски - областен управител на Област Ловеч
Заместник председател: Бойко Пъдарски - заместник областен управител на Област Ловеч
 Секретар: Пламен Вълков - главен експерт в дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
 Членове:
 1. Стела Драганова - главен специалист в община Априлци
 2. Ирина Проданова - старши експерт в община Летница
 3. Деница Зоркова - главен експерт в община Ловеч
 4. Цветенка Хаджиева - зам. кмет на община Луковит
 5. Борис Врабевски - зам. кмет на община Тетевен
 6. Мария Василева - главен експерт в община Троян
 7. Цвятко Христов - директор на дирекция АДР в община Угърчин
 8. Стоян Стойчев - зам. кмет на община Ябланица
 9. Владимир Съев - ръководител на ЕСО-МЕПР-Ловеч към МЕР-Плевен
 10. представител на "Месокомбинат Ловеч" АД
 11. представител на "Балканфарма" АД - Троян

  Основни задачи:
 1. Да координира дейностите по изготвяне и изпълнението на планове и програми за енергийна ефективност.
 2. Осигурява провеждането на политиката за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, на територията на област Ловеч.

  Документи:

 1. Доклад за дейността на Областна комисия по енергийна ефективност през 2017 г.
 
Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска