Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове

Дата на публикуване: 29.04.2011 00:00
Основание за създаване:
Чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия

Председател: инж. Светослав Славчев - областен управител на Област Ловеч
Зам. председател: Милко Недялков - зам.-областен управител на Област Ловеч
Секретар: Василка Христова – гл. експерт ОМП в дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
Членове:
 1. Кольо Христов – ст. експерт ОМП в Областна дирекция на МВР;
 2. комисар инж. Владимир Кацарски - директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" Ловеч;
 3. подполк. Красимир Костов - началник на Военно окръжие II степен - Ловеч;
 4. д-р Силвия Моева - зам. директор на Център за спешна медицинска помощ Ловеч;
 5. д-р Анета Винева - директор на Регионална здравна инспекция - Ловеч;
 6. д-р Росен Федерчев - директор на Областна дирекция по безопасност на храните - Ловеч;
 7. инж. Георги Грозданов - директор на Областно пътно управление - Ловеч;
 8. подполк. Теодоси Томанов - началник на военно формирование 24480 - Ловеч;
 9. Румен Тодоров - зам. ръководител направление Ловеч-Враца "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
 10. инж. Иглика Игнатова – главен инженер при „В и К“ АД – гр. Ловеч;
 11. Цветомира Георгиева - директор на Секретариата на ОС на БЧК - Ловеч;
 12. инж. Радослав Илиев – директор на дирекция „КПД“ в РИОСВ - Плевен.
Дейности: Координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това. При необходимост се създават експертна група и група за осигуряване дейността на щаба от представители на структури, имащи отношение и ангажименти, съгласно Плана за защита при бедствия на област Ловеч.

План за защита при бедствия на област Ловеч:

Документи:
Доклад за дейността на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия през 2020 г.

Протокол от заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Ловеч, свикано във връзка с усложнена зимна обстановка - 05.02.2020 г.


Доклад за дейността на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия през 2019 г.

Протокол от разширеното заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на тема: Подготовка на област Ловеч за зимния сезон 2019-2020 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Доклад за дейността на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия през 2020 г. 108 Изтегли документ с име "Доклад за дейността на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия през 2020 г."
 1. националния и с общинските щабове... - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 9. Епизоотична комисия
 10. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 11. Областен съвет за развитие
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
44% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
49% Complete (success)