ЗАСЕДАНИЯ НА АВИК – ЛОВЕЧ

Дата на публикуване: 10.12.2021 17:05
2021 г.

 

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 10.12.2021 г. от 11:00 часа

1 Покана до общините и общинските съвети (публикувано на 17.11.2021 г. в 11 ч.)
2 Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ (публикувано на 17.11.2021 г. в 11 ч.)
3 Коригирани проекти на договори за доставка и покупка на питейна вода (публикувано на 17.11.2021 г. в 11 ч.)
4 Списък с мандати (публикуван на 10.12.2021 г. в 17 ч.)
5 Протокол от проведеното на 10.12.2021 г. извънредно присъствено
заседание на Общото събрание на АВиК – гр. Ловеч (публикуван на 10.12.2021 г. в 17 ч.)


 

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 09.08.2021 г. от 11:00 часа (отложено за 23.08.2021 г. ,като заседанието ще бъде неприсъствено)

1 Покана до общините и общинските съвети (публикувано на 09.07.2021 г. в 10 ч.)
Покана за 23.08.2021 г. (публикувана на 10.08.2021 г. в 14 ч.)
2 Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ (публикувано на 09.07.2021 г. в 10 ч.)
Писмо за мандати за 23.08.2021 г. (публикувано на 10.08.2021 г. в 14 ч.)
3 Бизнес план на ВиК АД – гр. Ловеч за 2022 – 2026 г.(публикувано на 09.07.2021 г. в 10 ч.)
4 Списък на получените мандати от членовете на Асоциацията, съгласно разпоредбите на чл. 12а, ал. 2 от Правилника (публикуван на 26.08.2021 г. в 13 ч.)
5 Протокол № 3 от извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч (публикуван на 26.08.2021 г. в 13 ч.)


 

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 16.07.2021 г. от 11:00 часа

1 Покана до общините и общинските съвети (публикувано на 15.06.2021 г. в 15 ч.)
2 Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ (публикувано на 15.06.2021 г. в 15 ч.)
3 Проект на бюджет за 2022 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч и писмена обосновка към него, както и размера на дължимата вноска от всяка община (публикувано на 15.06.2021 г. в 15 ч.)
4 Проект на договор за доставка на питейна вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен от водоснабдителни системи „Черни Осъм“ и „Златна Панега“
5 Проект на договор за доставка на питейна вода на „ВиК Стенето“ ЕООД – гр. Троян от водоснабдителни системи „Черни Осъм“, „Топля“ и „Априлци“
6 Проект на договор за покупка на питейна вода от „ВиК“ ООД – гр. Габрово от водоснабдителна система „Стоките“ чрез магистрален водопровод „Видима – ПСПВ Стоките“
7 Проект на договор за покупка на питейна вода от „ВиК Стенето“ ЕООД – гр. Троян от водоснабдителна група „Черни Осъм“ и водоснабдителна система с. Орешак за Драшкова поляна
 

Редовно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-гр. Ловеч, насрочено на 18.02.2021 г. от 11:00 часа

1 Покана до общините и общинските съвети (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.)
2 Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.)
3 Отчет за дейността на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч за 2020 г. (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.)
4 Отчет за изпълнение на бюджет за 2020 г. на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч и писмена обосновка към него (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.)
5 Бюджет за 2021 г. на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.) и писмена обосновка към него (публикувано на 19.1.2021 г. в 10.10 ч.)
6 Протокол

Наименование Брой тегления
5-Протокол 10-12-2021.pdf 20 Изтегли документ с име "5-Протокол 10-12-2021.pdf"
4-Списък мандати 10-12-2021.pdf 8 Изтегли документ с име "4-Списък мандати 10-12-2021.pdf"
3-Коригирани проекти на договори за доставка и покупка на питейна вода.rar 46 Изтегли документ с име "3-Коригирани проекти на договори за доставка и покупка на питейна вода.rar"
4-Коригиран Бизнес план на ВиК АД - гр. Ловеч 2022-2026 г.rar 44 Изтегли документ с име "4-Коригиран Бизнес план на ВиК АД - гр. Ловеч 2022-2026 г.rar"
2-Писмо за мандати на Председателя до МРРБ и МОСВ 10-12-2021.pdf 38 Изтегли документ с име "2-Писмо за мандати на Председателя до МРРБ и МОСВ 10-12-2021.pdf"
1-Покана до общините и общинските съвети 10-12-2021.pdf 49 Изтегли документ с име "1-Покана до общините и общинските съвети 10-12-2021.pdf"
списък мандати 23-08-2021.pdf 57 Изтегли документ с име "списък мандати 23-08-2021.pdf"
Протокол 23-08-2021.pdf 52 Изтегли документ с име "Протокол 23-08-2021.pdf"
ПОКАНА-кметове-ОТЛАГАНЕ.pdf 61 Изтегли документ с име "ПОКАНА-кметове-ОТЛАГАНЕ.pdf"
Мандат-МРРБ - отлагане.pdf 38 Изтегли документ с име "Мандат-МРРБ - отлагане.pdf"
Бизнес план на ВиК АД – гр. Ловеч за 2022 – 2026 г..rar 43 Изтегли документ с име "Бизнес план на ВиК АД – гр. Ловеч за 2022 – 2026 г..rar"
Покана до общините и общинските съвети за 09.08.2021.pdf 63 Изтегли документ с име "Покана до общините и общинските съвети за 09.08.2021.pdf"
Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ за 09.08.2021.pdf 55 Изтегли документ с име "Писмо за мандати на Председателя от МРРБ и МОСВ за 09.08.2021.pdf"
3-ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022.pdf 60 Изтегли документ с име "3-ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022.pdf"
3-Обосновка пр. БЮДЖЕТ 2022.pdf 43 Изтегли документ с име "3-Обосновка пр. БЮДЖЕТ 2022.pdf"
2-Мандат-МРРБ-юни-2021.pdf 121 Изтегли документ с име "2-Мандат-МРРБ-юни-2021.pdf"
1-ПОКАНА юни 2021.pdf 101 Изтегли документ с име "1-ПОКАНА юни 2021.pdf"
Протокол 1 - 2021.pdf 113 Изтегли документ с име "Протокол 1 - 2021.pdf"
1-ПОКАНА-ОБЩИНИ.pdf 179 Изтегли документ с име "1-ПОКАНА-ОБЩИНИ.pdf"
4-Обосновка отчет 2020.pdf 160 Изтегли документ с име "4-Обосновка отчет 2020.pdf"
3-дейност2020.pdf 468 Изтегли документ с име "3-дейност2020.pdf"
2-Мандат-МРРБ.pdf 177 Изтегли документ с име "2-Мандат-МРРБ.pdf"
5-БЮДЖЕТ 2021-20 000.xlsx 194 Изтегли документ с име "5-БЮДЖЕТ 2021-20 000.xlsx"
5-ОБ БЮДЖЕТ 2021.pdf 192 Изтегли документ с име "5-ОБ БЮДЖЕТ 2021.pdf"
4-отчет бюджет 2020.pdf 145 Изтегли документ с име "4-отчет бюджет 2020.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
44% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
49% Complete (success)