Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
Основание за създаване:
Чл. 14, ал.4 от Правилника за устройство и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

Състав:

Председател: Георги Терзийски - областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Илиян Тодоров - заместник областен управител на област Ловеч
Секретар: Христо Троански - старши експерт в дирекция АКРРДС,ОА Ловеч

Членове:

 1. Ваня Иванова - секретар на община Априлци
 2. Рени Миткова - младши експерт в община Летница
 3. Геновева Иванова - главен експерт ОЕИ в община Ловеч
 4. Виолета Йорданова - началник отдел ОКСМД в община Луковит
 5. Борис Врабевски - зам. кмет на община Тетевен
 6. Иванка Джабраилова - началник отдел ОКСД в община Троян
 7. Татяна Сирашка - секретар на МКБППМН в община Угърчин
 8. Диана Василева - главен експерт "Социална политика" в община Ябланица
 9. Поля Върбанова - директор на дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
 10. Еленко Начев - началник РУО на МОН Ловеч
 11. Цветозария Гатева - началник отдел "Статистически изследвания" - Ловеч
 12. Минчо Диков - директор на дирекция РСЗ Ловеч
 13. д-р Ивелина Русева - директор на РЗИ Ловеч
 14. Снежана Алексиева - директор на РДСП Ловеч
 15. инж. Рени Атанасова - директор на РИОСВ Плевен
 16. Мирослав Николов - вр. и. д. началник на РО НСК-Ловеч към РДНСК-СЗР
 17. Милен Маринов - директор на ОД на МВР Ловеч
 18. Дияна Рускова - директор на ОД "Земеделие" Ловеч
 19. Зюлейха Терзиева - регионален представител на КЗД
 20. Бисер Петков - сдружение "Интеграция на ромската общност - Тетевен"
 21. Ралица Попова - изпълнителен директор на Сдружение "Знание"
 22. Мая Христова - председател на Основна /общинска/ организация на СИБ - община Тетевен
 23. Николай Мирчев - председател на "Асоциация на власите" - Летница
 24. Бранимира Павлова - Дневен център за лица с увреждания - Тетевен
 25. Божидарка Василева - директор на НУ "Инж. Вълков" - Луковит
Основни задачи:
 • Да осъществява координацията между държавните органи, органите на местната администрация и местното самоуправление и юридически лица с нестопанска цел за провеждане на държавната политика по етнически и интеграционни въпроси.
 • Да осъществява координация при разработване, одобряване и изпълнение на стратегии, изготвяне на анализи, доклади, информации и други документи по етническите и интеграционните въпроси.
Документи:
 
Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска