Областна комисия "Военни паметници"
Основание за създаване:

Чл. 32 ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за военните паметници

Състав:

Председател: Георги Терзийски - областен управител на Област Ловеч
Зам. председател:
 Илиян Тодоров - зам. областен управител
Секретар: Пламен Вълков - гл. експерт в дирекция АПОФУС
Членове:
 1. Представител от община Априлци                   
 2. Представител от община Летница
 3. Представител от община Ловеч
 4. Представител от община Луковит                                      
 5. Представител от община Тетевен
 6. Представител от община Троян                    
 7. Представител от община Угърчин
 8. Представител от община Ябланица
 9. Иво Антонов – гл. експерт по военните паметници към Министерство на отбраната
 10. Капка Кузманова – директор на Регионален исторически музей Ловеч
 11. полк. Лъчезар Марковски – началник Гарнизон Ловеч
 12. подполк. Теодоси Томанов – Военно формирование 24480 Ловеч
 13. подполк. Борислав Иванчев – началник на военно окръжие Ловеч
 14. кап. Дочо Николов - военен комендант на Гарнизон Ловеч
 15. Николай Василев – началник на гарнизонен военен клуб Ловеч
 16. Христо Илчев – председател на Дружество „Военноинвалид“ Ловеч
 17. Валентин Андреев – председател на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва Ловеч 
 18. Ганко Бенев – председател на Областен съвет на ветераните от войните Ловеч
Задачи:
 1. Да оказва съдействие по издирване, проучване, опазване, поддържане, възстановяване и изграждане на военни паметници.
 2. Да води Регистър на военните паметници за област Ловеч.
 3. Да координира изпълнението на дейностите по Закона за военните паметници чрез общини,физически и юридически лица, граждански комитети и др.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документи:

Протокол от заседание на Областна комисия „Военни паметници”, проведено на 03.07.2012 г.

Заповед РД-07-149/29.08.2012 за определяне на Инициативен комитет за честване на 100 г. от Балканската и Междусъюзническата война в област Ловеч

Протокол от заседание на Инициативен комитет за честване на 100 г. от Балканската и Междусъюзническата война на 02.10.2012 г.

Протокол от заседанието, проведено на 19.11.2012 г.

ДОКЛАД за дейността на Областна комисия "Военните паметници" през 2013 г.

Регистър на военни паметници в Ловешка област

Протокол от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 16.09.2014 г.

Областен регистър на военните паметници в област Ловеч

Протокол от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 08.07.2016 г.

Протокол от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 28.02.2017 г.

Доклад за дейността на Областна комисия "Военни паметници" през 2017 г.

 
Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска