Областна администрация
1
Главен секретар

инж. Ваня Владимирова Събчева


Дирекция АПОФУС
 • Медиана Георгиева Цветкова - Главен счетоводител
 • инж. Иван Георгиев Гетов - Главен експерт ИТ  
 • Пламен Недялков Вълков - Главен експерт
 • Нели Веселинова Читинова - Счетоводител    
 • Веселин Петков Мончев - Специалист шофьор-домакин


Дирекция АКРРДС     
 • Ваня Христова Иванова - Главен юрисконсулт
 • Дора Ангелова Стоянова - Старши юрисконсулт
 • Йордан Кунчев Йорданов - Главен експерт
 • Мая Тодорова Михова - Главен експерт ДС
 • Велислава Кирилова Петкова - Главен експерт ДС  
 • инж. Галя Георгиева Бочева - Главен експерт ДС
 • Христо Пенчев Троански - Старши експерт ДС
 • инж. Нели Георгиева Митева - Главен експерт РР и АК
 • инж. Василка Младенова Христова - Младши експерт РР и АК
 • Виолета Николаева Николова - Младши експерт РР и АК
 • Красимира Давидова Петкова - Главен специалист 
 • Габриела Иванова Прозорова - Специалист
 • Християн Красимиров Христов - Специалист

1
 
Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска