ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014
 

Решение № 647/05.08.2014 на ЦИК, относно датата на насрочване на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Съобщение за провеждане на консултации за състава на районна избирателна комисия (РИК) Ловеч с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент във връзка с насрочените Избори за народни представители на 05 октомври 2014 г.

РЕШЕНИЕ № 652-НС/06.08.2014, относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на РИК

Хронограма за изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Технически екип от Областна администрация Ловеч

Решения на ЦИК

Районна избирателна комисия Ловеч

Брифинг, проведен от РИК Ловеч на 03 септември 2014 г.

Пресконференция, проведена от РИК Ловеч на 10 октомври 2014 г.

Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019