Проект по ОПАК - Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет
 Проект: "КООРДИНИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ"

Договор № А10-13-50/20.02.2012 г.

Бенефициент: Областна администрация Ловеч

Партньори: общините Ловеч, Тетевен и Троян

Финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Стойност на проекта: 558 529,21 лева


Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019