Пресцентър


21.06.2021
Поздравления за празника на Ябланица поднесе лично днес областният управител инж. Светослав Славчев. Градът празнува всяка година в деня на Свети дух, понеделника след Петдесетница - когато на 50-ия ден след Христовото възкресение духът слязъл при апостолите и ги дарил с благодатни дарове. В дните от днес до края на седмицата в Ябланица се провежда и традиционният летен панаир, в който са предвидени много забавления и...

21.06.2021
За периода 14-20 юни на територията на област Ловеч са диагностицирани три нови положителни случая на COVID-19, двама са били хоспитализирани, съобщават от РЗИ. Новодиагностицираните нямат епидемиологична връзка. Починала е жена на 83 г. от с. Дойренци  с придружаващо хронично бъбречно заболяване и диабет. Регистрираната 14-дневна заболеваемост за област Ловеч към 20 юни е 12,2 на 100 хил. население. Към 9 ч. на 21 юни общо диагностицираните случаи...

19.06.2021
Голямата награда на областния фолклорен фестивал „Тройче“, който се проведе днес, връчи областният управител инж. Светослав Славчев. Получи я фолклорен ансамбъл „Траяна“ към Народно читалище „Наука – 1870“ – Троян, втора възрастова група. Областният управител поздрави призьорите за устрема и вдъхновението, за показаните новаторски хореографски решения, за майсторството на изпълнението и вярната интерпретация, за стила и характера на костюмите.  Той изрази удовлетвореността си от сътворения уникален...

19.06.2021
Областният управител инж. Светослав Славчев изпрати вчера до директора на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) писмо с предложение да бъде разработена процедура по регистриране в България на настъпилите в чужбина граждански събития "смърт" със субекти български граждани. Предложението идва след като от проведени разговори с представители на Паспортна служба – Ловеч, е станало ясно, че при смърт на български граждани в чужбина...

18.06.2021
Комисия, назначена със заповед на областния управител инж. Светослав Славчев, извърши проверка на язовир „Скокът“ в землището на с. Скобелево и барата, тръгваща от селото и вливаща се в Продимчешката бара. В работата на комисията участваха представители на областната администрация, РДПБЗН и община Ловеч, присъства и служител на ОДМВР. Проверката бе извършена в понеделник, а протоколът с резултатите бе представен на областния управител вчера. Поводът за...

18.06.2021
Със Заповед № РД-08-70 от 17.06.2021 г. от Областен управител на област Ловеч се учредява на „БТК“ ЕАД /Виваком/ безвъзмездно право на преминаване през поземлени имоти – публична държавна собственост с идентификатори 35198.28.34 и 35198.28.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Казачево, община Ловеч, област Ловеч, за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Оптично кабелно захранване...

03.02.2021
Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на земеделските производители през 2021 г. Те са предвидени за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г) и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. От тях 2 млрд. 636 млн. лева са за сметка на ЕС и 247 млн. лева са от националния бюджет. Това...

03.02.2021
Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 година. Одобрените средства са в размер на 65,251 млн. лева. Дейностите, които ще се финансират с тях включват: подготовка и отпечатване на избирателните списъци; закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали; отпечатване на бюлетините; логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения...

03.02.2021
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г., е което осигури 516 855 лв. за финансиране на шест нови социални услуги за резидентна грижа за хора с психични разстройства и умствена изостаналост. Със средствата ще се обезпечи дейността на два центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в община Стара Загора, един център за настаняване от семеен...

03.02.2021
20 милиона лева отпусна правителство днес за националната програма, с която се изграждат и оборудват модерни центрове в училищата, които развиват иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката. „За втора поредна година предоставяме 20 милиона лева за националната програма. Средствата ще получат 113 държавни и общински училища“ заяви премиерът Бойко Борисов по време на правителственото заседание. За големите учебни заведения...

28.01.2021
Правителството отпусна 613 316 лева по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020 - 2022 година. Това са средства, които се отпускат за стартирали проекти за разширение и реконструкция на училища и за строеж на нова детска градина. За реконструкцията на съществуваща сграда за Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора се...

28.01.2021
Приетият на днешното заседание на Министерския съвет проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г, е разработен във връзка с изискването на Директива (ЕС) 2018/844/ЕС. С нея се задължават държавите членки на Европейския съюз да установят дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на...

07.05.2021
Стремежът на ЧЕЗ Разпределение за непрестанно повишаване на качеството на обслужване, нарастващите изисквания на потребителите, все по-бързо развиващите се онлайн технологии и нуждата от бърза и точна информация за работещите от вкъщи, доведоха до необходимостта от създаването на по-достъпна система за уведомяване за планираните прекъсвания на електрозахранването, изпълнявани от компанията.  В тази връзка дружеството разработи секция на сайта си, в която всеки потребител, въвеждайки своя...

23.04.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април...

16.04.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април...

12.04.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 12 април...

02.04.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 април...

26.03.2021
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 29 март...