Областният управител върна решение на местния парламент в Летница за допълнително възнаграждение на съветниците

Дата на публикуване: 11.12.2012 16:43
    Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна решение Решение №110 от 27 ноември т. г. на Общински съвет Летница, с което той е приел да се изплатят допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на съветците. В документа е записано, че председателят ще получи еднократно 1 000 лв., а съветниците по 500 лв.
Така приетият текст не е съобразен с разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА, според която общият размер на възнаграждението на общински съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата за съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет - 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.
    От така изложените в решението мотиви не става ясно дали гласуваното допълнително възнаграждение  отговаря на законовите разпоредби. Следва  да се вземе предвид и това, че в закона не е предвидено получаването на допълнителни възнаграждения от общинските съветници. Това е и мотивът на Събчева да върне за ново обсъждане решението на общинския съвет.

Потърсете в сайта